Jednoglasno usvojen proračun Grada Pregrade. Iznosi sedam milijuna eura

Na predškolski odgoj, promicanje kulture i održavanje komunalne infrastrukture utrošit će se 80 posto ukupnog iznosa

Objavljeno: 15.12.2023. zagorjeinternational

Na 17. sjednici Gradskog vijeća Grada Pregrade jednoglasno je usvojen proračun za 2024. godinu u iznosu od 7.073.305,17 eura. U Proračun za iduću godinu su uvrštene sve ključne financijske potrebe Grada, kako bi se održala kvaliteta standarda komunalne usluge za građane i nastavila ulaganja u projekte od najveće važnosti za sve građanke i građane Pregrade. 

Najvažniji projekti 

Najvažniji planirani projekti u idućoj godini su izgradnja područnog objekta dječjeg vrtića “Naša radost“, čime se održava kontinuitet izdvajanja visokog postotka proračunskih sredstava u predškolski odgoj i dobiva prostor za dodatnih pet vrtićkih skupina, izgradnja pomoćnog igrališta NK Pregrada koji će omogućiti još kvalitetnije treniranje svojem sve brojnijem članstvu, uređenje rodne kuće Janka Leskovara, sanacija klizišta na području grada Pregrade, uređenje odvodnje i nogostupa uz ŽC22079 (Valentinovo – Benkovo) čiji je dovršetak planiran u idućoj godini, kao i asfaltiranje nerazvrstanih cesta. 

– Grad Pregrada ima cestovnu mrežu koja se proteže na impresivnu dužinu ekvivalentnu udaljenosti od Pregrade do Slavonskog Broda što predstavlja najdužu cestovnu mrežu u Krapinsko – zagorskoj županiji te su stoga i ulaganja u održavanje i izgradnju nerazvrstanih cesta velika stavka svakog proračuna – istaknuo je gradonačelnik Marko Vešligaj. 

Ovim će proračunom u 2024. godini Grad nastaviti s ulaganjima u vatrogastvo, održavanje nerazvrstanih cesta, sufinanciranje kulture i sporta te potporama gospodarstvu, poljoprivredi i obrazovanju. Također, nastavlja se i s modelom zajedničkim planiranjem proračuna gdje mjesni odbori i građanke i građani predlažu projekte u vrijednosti do pet tisuća eura, a 10 takvih projekata, odnosno po jedan za svaki mjesni odbor će se u idućoj godini i realizirati. 

Porez na dohodak

Nakon ukidanja gradskog prireza, sukladno zakonu donesena je Odluka kojem se utvrđuje plaćanje poreza na dohodak, kako bi se istom dinamikom nastavilo održavanje i gradnja cestovne infrastrukture, sanacija klizišta, asfaltiranje i održavanje cesta, te ulaganja u predškolski odgoj i gradnju novog objekta dječjeg vrtića. Također, vlasnici kuća za odmor, koji nemaju prijavljeno prebivalište na području Grada Pregrade, plaćat će 3,5 eura po metru kvadratnom paušalni porez kao doprinos izgradnji komunalne infrastrukture. 

Glavni programi na koje otpada 80 posto proračuna Grada su predškolski odgoj, promicanje kulture, održavanje komunalne infrastrukture, razvoj i sigurnost prometa i javna uprava i administracija.

Ostale točke 

Nadalje, pred vijećnicima su se našle 22 točke dnevnog rada, a nakon usuglašavanja oko dopune dnevnog reda i konačnog usvajanja zapisnika sa 16. sjednice, Gradsko vijeće razmotrilo je i usvojilo Godišnji plan i program rada Glazbene škole Pregrada za školsku godinu 2023./2024. i prihvatilo Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada za školsku godinu 2022./2023. Razmotrili su prijedloge i jednoglasno donijeli Zaključke o odobrenju Programa rada i Financijskoga plana Gradskog Savjeta mladih te razmotrili prijedlog i jednoglasno donijeli Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za financiranje predškolskog odgoja kojim Grad Pregrada preuzima 65 posto ekonomske cijene vrtića te time osigurava da cijena za roditelje, unatoč povećanju ekonomske cijene vrtića, ostane nepromijenjena. 

Donesena je i Odluka o usvajanju Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području grada Pregrade za 2023. godinu, a donesen je i Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2024. godinu.

Također jednoglasno je donesena i Odluka o II. Izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Pregrade, Odluka o oslobođenju od plaćanja komunalnog doprinosa, Odluka o proglašenju nerazvrstane ceste javnim dobrom, Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesije na području Grada Pregrade i Godišnji plan davanja koncesije na području Grada Pregrade za 2024. godinu.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba