Danas imendan slave Borislav, Ivan, Ivana, Ivanko, Teodor, Teo, Severin, Severina i Janko

Otkrijte značenje njihovih imena

Objavljeno: 23.10.2023. zagorjeinternational

Borislav je slavensko ime koje je nastalo od glagola boriti se i nastavka slav koji je veoma čest u slavenskim imenima. Skraćena verzija ovog imena je ime Boris. Ženski oblik ovog imena je Borislava.  

Ime Ivan je u kršćansko svijetu jedno od najučestalijih imena. U kalendaru su mnogi i različiti Ivani. Ime je došlo preko grčke i latinske verzije, a originalno je u hebrejskom jeziku Johanan (Jehohanan), sastavljeno od Jahveh (Bog) i hanan (milostiv), dakle Bog je milostiv.  

Ime Teodor potiče iz grčkog imena Theodoros. Theos znači Bog dok doron znači dar, ili iz starohebrejskog Ionathan u značenju dar božji.  

Severin je muško ime nastalo od latinske riječi severus što znači strog, ozbiljan. Drugi oblik ovog imena je Sever. Ženski oblik ovog imena je Severina  

Janko je muško ime nastalo od grčke riječi ioannikios što znači nosilac svete blagodati. 

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba