Prijave do 30. listopada 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA: Otvorene prijave za javne potrebe u kulturi za 2024. godinu

Objavljeno: 06.10.2023. zagorjeinternational

Varaždinska županija objavila je Javni poziv za javne potrebe u kulturi Varaždinske županije za 2024. godinu, a sukladno Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi.

Cilj programa javnih potreba u kulturi jest podrška programima i projektima koji se ističu kvalitetom, stručnošću, kontinuitetom, značajem i prepoznatljivošću u lokalnoj sredini. Također, podrška se pruža profiliranim na regionalnom, nacionalnom i međunarodnom planu s posebnim naglaskom na očuvanje tradicionalnih i običajnih vrijednosti te razvojem novih, suvremenih i interdisciplinarnih kulturnih praksi. Programi koji se održavaju u manjim mjestima, programi koji posebno promiču prostorno ravnomjeran razvoj kulture i umjetničkog stvaralaštva diljem Varaždinske županije.

Prioriteti programa javnih potreba u kulturi Varaždinske županije prvenstveno se odnose na očuvanje običajne i tradicijske kulture, očuvanje kulturne baštine, tradicionalnih kulturnih manifestacija, amaterske kulture, profesionalne i institucijske kulture, poticanje kulturno-umjetničkog stvaralaštva. Nadalje, programe koji promiču sadržaj ili teme vezane uz Varaždinsku županiju, kajkavski jezik, umjetnike i znamenite ličnosti s područja Varaždinske županije. Također tu su programi za djecu i mlade, programi u kojima sudjeluju osobe s poteškoćama, gluhe i nagluhe osobe, slijepe i slabovidne osobe, programi koji se održavaju kontinuirano, programi koji promiču opće ljudske vrijednosti i tematiziraju marginalizirane i ranjive skupina društva.

Pozivaju se ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici, udruge te druge pravne i fizičke osobe registrirane za djelatnosti i područja kulture da se jave na poziv s programima u kulturi koje planiraju raditi u 2024. godini. Javni poziv s uputama za predlagatelje i online prijavnicom dostupan je na mrežnim stranicama Varaždinske županije, a nakon ispunjavanja online prijavnice, prijavnicu je potrebno potpisati i poslati poštom s dodatnom dokumentacijom ili e-mailom ako predlagatelj posjeduje elektronički potpis. 

Javni poziv je dostupan OVDJE, (staviti link na ovdje), a za sva daljnja pitanja, nedoumice ili potrebe za dodatnim objašnjenjima, zainteresirani se mogu javiti na e-mail [email protected].     https://tinyurl.com/28kwsy8a

Javni poziv će biti otvoren do 30. listopada do 14 sati.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba