Imendan danas imaju Ivan, Ivana, Ivanka, Sabina i Konstantin

Otkrijte značenja iz njihovih imena

Objavljeno: 29.08.2023. zagorjeinternational

Ime Ivan je u kršćanskom svijetu jedno od najučestalijih imena. U kalendaru su mnogi i različiti Ivani. Ime je došlo preko grčke i latinske verzije, a originalno je u hebrejskom jeziku Johanan (Jehohanan), sastavljeno od Jahveh (Bog) i hanan (milostiv), dakle Bog je milostiv. Ženski oblik ovog imena je Ivana. Ostali oblici ovog imena su: Iva, Ivanka, Ivanko, Ivka, Itan, Itana, Ivano, Ivkica, Ivko, Ivna i Ivo. 

Sabina je ime latinskog porijekla, u značenju porijeklom iz roda Sabinjana, Sabinjanka. Muški oblik ovog imena je Sabin. Drugi oblik ovog imena je Sebina, Sabine. 

Ime Konstantin je nastalo od latinskog Constantinus sa značenjem onaj koji je postojan. Korijen imena je u riječi ‘constans’ što znači postojan, stalan, čvrst odnosno jednak. 

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba