Proširen krug korisnika mirovina

Na JNP od sad imaju pravo i korisnici inozemnih mirovina s prebivalištem u RH

Objavljeno: 23.06.2023. zagorjeinternational

Kako bi se omogućila isplata jednokratnog novčanog primanja i korisnicima koji primaju mirovinu samo iz inozemstva, a do sada nisu imali pravo na isplatu jednokratnih novčanih primanja, Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o dopunama Odluke o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života

U skladu s navedenom Odlukom, JNP isplatit će se korisnicima mirovina ostvarenih samo u državama s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili državama koje primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, a kojima ukupno mirovinsko primanje iz inozemstva isplaćeno za mjesec travanj 2023. ne prelazi iznos od 610 eura i koji nisu zaposleni, odnosno ne obavljanju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja.

Dodatni uvjet je da ovi korisnici imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj u neprekidnom trajanju od najmanje tri mjeseca neposredno prije donošenja Odluke i da inozemnu mirovinu primaju na transakcijski račun u poslovnoj banci u Republici Hrvatskoj. 

Navedeni korisnici obvezni su Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje dostaviti dokaz o iznosu mirovine za mjesec travanj 2023. kao i broj transakcijskog računa korisnika mirovine otvorenog u banci u Republici Hrvatskoj.

Dokaz može biti potvrda banke iz koje se vidi neto iznos mirovine koji je uplatio inozemni nositelj za travanj 2023. ili izvadak iz bankovnog računa iz kojeg se vidi neto iznos mirovine koji je uplatio inozemni nositelj za travanj 2023. Jedan od navedenih dokaza treba dostaviti HZMO-u do 31. kolovoza 2023.

Dokaz o visini inozemne mirovine može se dostaviti poštom na adresu Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Središnja služba, A. Mihanovića 3, 10000 Zagreb ili osobno područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a prema mjestu prebivališta s popunjenom Tiskanicom za dostavu podataka o visini inozemne mirovine. Tiskanica je dostupna na internetskim stranicama HZMO-a na poveznici. Tiskanica u pdf formatu može se popuniti na kompjuteru te kao takva isprintati.

Zbog automatske obrade dostavljenih tiskanica podatke treba popuniti tiskanim slovima ili na kompjuteru u za to namijenjena polja.

Također, dokaz će se moći dostaviti i putem online obrasca koji je dostupan na internetskim stranicama HZMO-a od 15. lipnja 2023.

JNP će korisnicima samo inozemnih mirovina biti isplaćeno najkasnije u mjesecu listopadu 2023. godine, a o točnom datumu korisnici će biti pravovremeno obaviješteni.

Prema Odluci Vlade RH o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života od 16. ožujka 2023., iznos JNP-a određuje se prema iznosu ukupnog mirovinskog primanja. Korisnicima kojima isplaćena mirovina iznosi:

– do 260 eura isplatit će se JNP u iznosu od 160 eura

– od 260,01 do 330 eura u iznosu od 120 eura

– od 330,01 do 470 eura u iznosu od 80 eura te

– od 470,01 do 610 eura u iznosu od 60 eura.

Jednokratno novčano primanje izuzeto je od ovrhe i ne podliježe oporezivanju.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba