Odlukom gradonačelnice Cividini

Evo koliko će Grad Čakovec izdvojiti za programe i projekte namijenjene zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima

Objavljeno: 13.06.2023. zagorjeinternational

Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, čl. 49. Statuta Grada Čakovca, Zakona o odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Pravilnika o financiranju javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca, br. 4/2016), gradonačelnica Čakovca Ljerka Cividini donijela je odluku o odabiru i visini financijske potpore programima i projektima namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Čakovca za 2023. godinu

Kod odobrenog djelomičnog financiranja programa ili projekta, udruga ili drugi prijavitelj dužan je u roku od osam dana od objave rezultata dostaviti u Grad izmijenjeni obrazac proračuna (troškovnik) s obzirom na postotak smanjenja proračuna, koji će biti sastavni dio ugovora o sufinanciranju. Uz troškovnik, prijavitelj je dužan izmijeniti i opisni dio programa ili projekta, s obzirom na smanjenje proračuna. 

Sve detalje o odluci možete pronaći na stranici Grada Čakovca.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba