Važna obavijest iz ŽUC-a

Kreće evidentiranje izvedenog stanja javne ceste oznake L22072 Donja Stubica – Milekovo Selo

Objavljeno: 06.06.2023. zagorjeinternational

Županijska uprava za ceste KZŽ poziva sve nositelje stvarnih prava da se odazovu postupku evidentiranja izvedenog stanja javne ceste oznake L22072 (Donja Stubica (DC307) – Milekovo Selo) dionica 001, na dijelu od st. 0+000 km do st. 1+267 km, na kčbr. 6/1, 113, 117/2, 122, 123, 124/1, 148, 149, k.o. Stubičko Podgorje, duljine 1267 m te na dijelu od st. 1+267 km do st. 1+336 km, na kčbr. 1146, k.o. Gornja Stubica, duljine 69 m.

Geodetsko snimanje izvedenog stanja i označavanje granica javne prometnice vršiti će se u utorak 20. lipnja u vremenu od 8 do 14 sati. 

Geodetskim snimanjem se obuhvaća izvedeni kolnik, bankina, sustavi oborinske odvodnje (rigoli, cestovni jarci, slivnici i sl.), nasipi, pokosi, odnosno svi dijelovi javne ceste temeljem članka 4. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22 i 04/23), te granice katastarskih čestica uz prometnicu.

Nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče neposredno uz nekretnine na kojima je izvedena javna prometnica mogu izvršiti javni uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja u prostorijama grada Donje Stubice, Trg Matije Gupca 20/II, 49240 Donja Stubica, 6. srpnja (četvrtak) između 8 i 10 sati.

Javni poziv dostupan je OVDJE.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba