KRAPINA MOJA, KAK' IMAM TE RAD: Naučimo se održavati NAŠ GRAD čistim!

Znamo najmanje dva razloga zašto kompostirati biootpad iz vašeg kućanstva – evo i kako

Objavljeno: 01.06.2023. zagorjeinternational

Drage Krapinčanke i Krapinčani, jeste li svjesni da je sprječavanje nastanka otpada te pravilno razvrstavanje otpada najbolje za okoliš, očuvanje prirode i ljepote vašeg grada? Znate li da otpad nastao u kućanstvima čini velik dio u ukupno proizvedenom otpadu, a obuhvaća različite vrste otpada: miješani komunalni otpad, električni i elektronički otpad, otpadni papir i karton, otpad od plastike, biootpad…? Nažalost, iako postoje mogućnosti predaje i organiziranog odvoza različitih vrsta otpada, neodgovorni pojedinci ugrožavaju okoliš, kao i zdravlje djece. Zbog pomiješanih nečistoća, nesortirani otpad ne može se reciklirati, već se mora odvesti na odlagalište otpada.
Kao što znamo, naša su mjesta lijepa koliko su čista. Za ljepotu okoliša u Krapini i okolici svakodnevno se brine komunalno poduzeće KRAKOM d.o.o., no sada je vrijeme da svaki pojedinac da svoj doprinos.
Upravo zato Grad Krapina provodi projekt: “Izobrazno – informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Grada Krapine”, sufinanciran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u sklopu kojeg će svaki građanin moći otkriti vrijednost sortiranja otpada.

Na primjer, jeste li znali da biootpad čini čak 40 posto sadržaja prosječne zelene kante za otpad? A radi se o otpadu kojeg je šteta samo baciti, iz najmanje dva razloga – ako kompostirate, smanjujete količinu otpada u kanti koju plaćate, a ujedno i stvarate gnojivo za svoje biljke. Srećom, i vi možete kompostirati, i to vrlo lako i – potpuno besplatno.

Što kompostirati?

Ljuske od jaja, kora od voća i povrća, listovi salate, ljuske od krumpira, lišće, suho granje, uvelo cvijeće, otpalo voće, ostaci od povrća, piljevina, kora drveta, slama,… – sve to je potencijalni sadržaj za kvalitetan kompost kojim s vremenom možete obogatiti tlo svog voćnjaka, vrta, travnjaka ili vinograda.

Ono što ne biste smjeli bacati u kompost su kuhani, tekući ostaci hrane, ostaci mesa i ribe, kosti, pepeo, guma, mačji pijesak, lijekovi, cigarete, novinski papir i časopisi u boji, plastika, celofan, ulje, mast, baterije, obojeno i lakirano drvo, ostaci boja, mliječni proizvodi, prerađevine i slično.
Kompostirati možete u drvenom ili žičanom komposteru kojeg ste sami izradili, na hrpi, ali i u plastičnim komposterima, koje možete besplatno preuzeti u reciklažnom dvorištu, smještenom u gospodarskoj zoni Krapina – Nova – Zapad u Krapini, na adresi Bobovje 52F.

– Pravo na dodjelu kompostera bez naknade veličine 400 litara za kućno kompostiranje ima fizička osoba koja ima prebivalište na području grada Krapine i korisnik je javne usluge sakupljanja komunalnog otpada za kućanstva društva “Krakom”. Svaki korisnik javne usluge za obiteljske stambene zgrade (do najviše 3 stana) može dobiti bez naknade najviše dva (2) spremnika ako zadovoljava uvjete. Pravo na kompostere od 400 litara za kućno kompostiranje ima i fizička osoba, vlasnik stana u višestambenoj zgradi s područja grada Krapine, koja ima prebivalište na području grada Krapine i korisnik je javne usluge sakupljanja komunalnog otpada za kućanstva društva “Krakom” te ima u vlasništvu zelenu površinu na kojoj može osigurati smještaj kompostera. Svaki korisnik javne usluge iz višestambene zgrade može dobiti bez naknade najviše jedan spremnik, ako zadovoljava uvjete – ističu iz Krakoma te dodaju da su korisnici koji preuzimanju komposter dužni prilikom preuzimanja ispuniti i potpisati Zapisnik/Izjavu o preuzimanju, uz predočenje dokaza da su korisnici javne usluge (identifikacijska isprava ili račun za javnu uslugu). Podjela kompostera vrši se do podjele svih raspoloživih kompostera.

Važnost sortiranja

Podsjećamo da se radno vrijeme reciklažnog dvorišta mijenja ovisno o računanju vremena (zimsko ili ljetno), ali i ovisno o zahtjevima i potrebama korisnika. Trenutno je na snazi ljetno radno vrijeme, što znači da ponedjeljkom, utorkom, srijedom i petkom radi od 13 do 20 sati (pauza od 15 do 15.30 sati), četvrtkom od 8 do 15 sati, subotom od 8 do 13 sati (pauza od 10 do 10.30 sati), dok nedjeljom i praznikom ne radi.
Promijenite svoje navike već danas i počnite SORTIRATI, jer samo svjesnim promjenama možete doprinijeti smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta.
Projekt “Izobrazno – informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Grada Krapine” financiran je u 40-postotnom iznosu sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba