Natječaj je "vani", a rok za prijave je 30 dana!

Obrtnici i gospodarstvenici, ne propustite priliku! KZŽ ima 26.500 eura “teške” potpore za vas!

Objavljeno: 23.05.2023.

Krapinsko – zagorska županija raspisala. je javni natječaj za dodjelu potpora obrtnicima /gospodarstvenicima s područja Krapinsko – zagorske županije za sudjelovanje na gospodarskim sajmovima/manifestacijama u zemlji i inozemstvu za što je bespovratno osigurano 26.500 eura u županijskom proračunu.

Pravo na potpore mogu ostvariti subjekti koji nemaju nepodmirenih obveza prema Županiji i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava, dakle obrti koji su registrirani i obavljaju djelatnost na području Županije i subjekti mikro i malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva koji imaju registrirano sjedište na području Županije.

Sredstva potpore dodijeliti će se korisnicima koji će ostvariti pravo na dodjelu potpore i to prema redoslijedu zaprimanja prijava, do iskorištenja planiranog iznosa, a mogu se koristiti isključivo za pokriće opravdanih troškova vezanih uz aktivnosti pripreme i sudjelovanja odnosno nastupa na sajmovima /manifestacijama u zemlji i inozemstvu.

Pod opravdane troškove spada zakup prostora na sajmu/manifestaciji (uključena sajmišna infrastruktura – vitrina, stol, stolci, info pult i sl.), prijevoz za najviše troje ljudi do mjesta održavanja sajma/manifestacije i natrag, prijevoz robe i promidžbenog materijala do mjesta održavanja i natrag, pripreme i tisak promidžbenih materijala, smještaj (noćenja) i dnevnica za najviše troje ljudi u vremenu trajanja sajma.

Prihvatljivi su troškovi nastali nakon 1. siječnja tekuće godine, iznos pojedinačne potpore iznosi do 50 posto opravdanih troškova bez PDV-a, a maksimalno 2000 eura po korisniku.

Rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana od dana objave Javnog natječaja, a više informacija dostupno je na službenoj web stranici Županije.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba