Uputite svoje prijedloge i primjedbe do 28. lipnja

MARIJA BISTRICA: Kreću javne rasprave o izgradnji građevina za tov peradi kapaciteta više od 75.000 brojlera

Objavljeno: 23.05.2023. zagorjeinternational

Krapinsko – zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša donijela je 16. svibnja Odluku o upućivanju Studije o utjecaju na okoliš za postupak procjene utjecaja na okoliš za izgradnju građevina za tov peradi kapaciteta 39.000 komada brojlera na k.č. 7314 k.o. Podgrađe Bistričko nositelja zahvata KOKO-Haj, obrt za uzgoj i prodaju peradi, vl. Marko Hajnić, Tugonica 51 i 39.000 brojlera na k.č. br. 6935, 6936/1-dio i 6940-dio sve k.o. Selnica u Općini Marija Bistrica za koji je nositelj zahvata Kurešić – obrt za pogrebne usluge i proizvodnju, Trg Pape Ivana Pavla II 20, Marija Bistrica. Javni uvid provesti će se izlaganjem primjerka cjelovite Studije i primjerka ne – tehničkog sažetka Studije u trajanju od 30 dana i to od 29. svibnja do 28. lipnja u prostorijama Općine Marija Bistrica

Cjelovita Studija i ne – tehnički sažetak Studije će s danom početka rasprave biti  dostupni javnosti i na internetskim stranicama Krapinsko – zagorske županije www.kzz.hr. Tijekom javnog uvida javnost i zainteresirane javnosti ima pravo izvršiti uvid u dokumentaciju predmeta javne rasprave te upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se nalazi uz dokumentaciju

Javna izlaganja bit će 14. i 15. lipnja u 10 odnosno 12 sati u prostorijama Općine Marija Bistrica te će na njima biti nazočni nositelji zahvata, kao i predstavnici izrađivača Studije koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima koja će tom prilikom postavljati zainteresirana javnost. Tijekom javnog izlaganja javnost može postavljati pitanja o predloženim rješenjima na koja usmeno ili u pisanom obliku odgovaraju predstavnici investitora i predstavnici ovlaštenika. Primjedbe i prijedloge javnost može dati i usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.  

Također, javnost može dostaviti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe Krapinsko – zagorskoj županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Magistratska 1, Krapina zaključno s 28. lipnja 2023. godine. Treba napomenuti, u slučaju da prijedlozi i primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisane neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.  

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba