Imendan danas slave Ivan i Marija

Otkrijte značenje ovih imena

Objavljeno: 10.05.2023. zagorjeinternational

Ime Ivan je u kršćanskom svijetu jedno od najučestalijih imena. U kalendaru su mnogi i različiti Ivani, a samo ime je došlo preko grčke i latinske verzije, a originalno je u hebrejskom jeziku Johanan, sastavljeno od Jahveh (Bog) i hanan (milostiv), odnosno Bog je milostiv. Ženski oblik ovog imena je Ivana te su ostali oblici ovog imena: Iva, Ivanka, Ivanko, Ivka, Ivano, Ivkica, Ivko i Ivo.

Marija je biblijsko ime, a najčešće se veže uz Isusovu Majku. Upravo s obzirom na nju, Marija je stoljećima najraširenije ime u kršćanskom zemljama. Naš oblik Marija, dolazi iz latinskog Maria, dok je u izvornome hebrejskom jeziku Mirjam. U aramejskom jeziku ime se izgovara Mariam, pa jedno tumačenje kaže da dolazi od riječi mar(a) – gospođa, uzvišena ili prema staroegipatskoj riječi mry(t) – ona koju Bog ljubi. Drugi tumače da hebrejska riječ Mirjam dolazi od hetitske riječi Maria u značenju koja je kao koplje, riječ mari, naime, znači koplje.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba