Održana 15. sjednica Gradskog vijeća Čakovca, jedan problem posebno istaknut

NEŠTO SMRDI! “Moramo utvrditi uzrok i ako neka od tvornica ispušta nedozvoljene kemijske spojeve te time ugrožava zdravlje svih nas”

Objavljeno: 08.03.2023. zagorjeinternational

U čakovečkoj Gradskoj vijećnici održana je 15. sjednica Gradskog vijeća Čakovca kojoj je prisustvovalo 17 vijećnika i na kojoj su, između ostalog, usvojeni prijedlog Odluke o donošenju III. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja “Martane – zona male privrede“ Čakovec, izmjene i dopune Odluke o raspolaganju imovinom u vlasništvu i suvlasništvu Grada i o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Čakovec u 2023. 

Također, vijećnici su izglasali i Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za 2023., usvojili Odluku o usvajanju Izvješća o stanju Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za 2022. te polugodišnje Izvješće o radu Gradonačelnice za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2022. godine. 

Nastavak investicijskog ciklusa

Nadalje, pred vijećnicima je bilo i niz odluka koje se donose na prvoj sjednici koja se održava u tekućoj godini. Mahom su to izvješća o provedenim aktivnostima, odnosno planovi za provedbu, kao što je Odluka o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u ovoj godini. Kako je objasnila gradonačelnica Ljerka Cividini netom prije sjednice, ovom se Odlukom nastavlja investicijski ciklus opremanja školskih kuhinja, koji je započet lani. 

– Od početka ove školske godine, Grad svojim osnovnoškolcima plaća užinu prema osmišljenim, zdravim jelovnicima. Ove kalendarske godine se i država priključila projektu te ga u potpunosti financira. Želimo u svim našim školama imati iste uvjete, odnosno opremu, tako da sve ono što su nutricionisti predvidjeli, kuhari mogu spremiti. U dvorani 2. Osnovne škole kupit ćemo novi semafor, čime ćemo otkloniti prepreke za održavanjem košarkaških natjecanja najvišeg ranga. Na području Međimurja trenutno nemamo takvu dvoranu te vjerujem da će ova oprema doprinijeti daljnjem razvoju košarke u gradu i Međimurju – objasnila je gradonačelnica.

Vijećnici su, na čelu s predsjednikom Gradskog vijeća Josipom Vargom, dali suglasnost na prijedlog Odluke o promjeni djelatnosti i na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Pučkog otvorenog učilišta Čakovec. Usvojeno je Izvješće Međimurskih voda d.o.o. Čakovec o prikupljenim i utrošenim sredstvima posebnog dijela naknade za razvoj na području grada za prošlu godinu te o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina na području Čakovca za isto razdoblje.

Veći dio sjednice bio je vezan uz otpad i davatelja javne usluge GKP Čakom, pa su tako vijećnici glasovali o Izvješću o lokacijama, količinama, troškovima i mjerama za provedbu uklanjanja odbačenog otpada na području grada za 2022., sprječavanju odbacivanja otpada i provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada za 2023., usvojili Izvješće o radu davatelja javne usluge GKP Čakom d.o.o. za 2022., kao i Izvještaje o planiranim i ostvarenim prihodima i planiranim i ostvarenim rashodima za groblja Mihovljan, Ivanovec i Šandorovec za 2022. te prijedlog Ispravka Odluke o izmjenama Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade. Radi se o izmjeni i dopuni Odluke donesene prošle godine u sklopu konverzije kuna u euro, a ovom je sjednicom umjesto na dvije, vrijednost boda iz kune u euro pretvoren je u četiri decimale, te će time iznosi koje građani plaćaju temeljem komunalne naknade biti isti kao i prošle godine, samo izraženi u eurima.

Kvaliteta zraka

Usvojen je i Program mjerenja razine onečišćenosti zraka na području jugozapadnog dijela grada. Kako je naglasila gradonačelnica, on je neophodan, posebice na područjima gdje su prošle godine mjerenjima utvrđena odstupanja. 

– Građani se često žale da se u određenim dijelovima grada, pogotovo u večernjim i noćnim satima, šire neugodni mirisi. Želimo utvrditi je li to točno, što je uzrok i ako neka od tvornica ispušta nedozvoljene kemijske spojeve te time ugrožava zdravlje svih nas, imati dokaze pomoću kojih možemo poduzeti daljnje korake – rekla je Cividini pa nastavila: 

– Važno je naglasiti kako aplikacije koje pokazuju da je kvaliteta zraka u Čakovcu loša, a ponekad i opasna po zdravlje, mjere količinu čestica dušikovog monoksida, te ostalih spojeva nastalih izgaranjem prvenstveno fosilnih goriva – objasnila je te dodala da Grad poduzima sve što mu je zakonski na raspolaganju, kako bi udisali zrak koji nije opasan za zdravlje, a ovaj Program je novi korak prema tome.

Na Dnevnom redu našlo se i Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2022. te prijedlozi Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Čakovca za 2022., Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2022. te o izmjenama Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području grada Čakovca.

Osnovano je i imenovano Povjerenstvo za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada, koje čine članice Mirjana Varga i Magdalena Trstenjak, uz predsjednika Ivicu Križaića. Obavljat će poslove uvođenja u posjed zakupnika odnosno kupca na osnovu sklopljenog ugovora o zakupu/ugovora o kupnji, sukladno zakonskim odredbama, sastavljaju zapisnika o uvođenju u posjed i odrađuju poslove utvrđene važećim Zakonom o poljoprivrednom zemljištu. Na samom sjednice, izglasan je Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnoj nabavi te o osnivanju založnog prava na pravu građenja vezano uz squash dvoranu. 

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba