Provjerite imate li pravo preuzimanja i osigurajte svoj komposter na vrijeme

KRAKOM KRAPINA IMA NOVITET: Dijele se spremnici za biorazgradivi otpad bez naknade

Objavljeno: 23.11.2022.

˝Ako nastavimo iskorištavati resurse dosadašnjim tempom, do 2050. ćemo trebati resurse triju planeta Zemlje. Ograničeni resursi i klimatska pitanja traže prelazak s društva ‘uzmi-proizvedi-baci’ na ugljično neutralno, okolišno održivo, netoksično i potpuno kružno gospodarstvo do 2050.˝, stajalo je lani u veljači na stranicama Europskog parlamenta nakon što je usvojen Akcijski plan Europske unije za kružno gospodarstvo. Iako su nam usta puna takvog gospodarstva, koliko po tom pitanju činimo? Grad Krapina i njegovo komunalno poduzeće u tom smislu rade odrađene pomake pa je tako iz Krakoma ovih danas stigla važna obavijest. O čemu se radi?

Pri početku valja sagledati širu sliku. Naime, EU proizvodi više od 2,5 milijardi tona otpada godišnje. Izvješće o komunalnom otpadu za 2020. godinu koje je lani u listopadu objavilo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja pokazalo je da je u 2020. godini ukupno nastalo 1.692.966 tona komunalnog otpada. Puno, zar ne? Gospodarenje otpadom jedan je od važnih prioriteta u očuvanju planeta, ali i globalni problem.

Novitet koji je uveo krapinski Krakom jest podjela kompostera, a korisnici mogu ostvariti pravo na dodjelu bez naknade i svoje kompostere preuzeti u Reciklažnom dvorištu društva Krakom d.o.o. na adresi Bobovje 52F Krapina u radno vrijeme Reciklažnog dvorišta. Direktorica Krakoma Katarina Posilović objasnila je tko ima pravu na dodjelu kompostera i prema čemu se određuje njihova brojka.

– Pravo na dodjelu kompostera bez naknade veličine 400 i 1000 litara za kućno kompostiranje ima fizička osoba koja ima adresu stanovanja odnosno prebivalište na području Grada Krapine i korisnik je javne usluge sakupljanja komunalnog otpada za kućanstva društva ‘Krakom’ d.o.o. Krapina, Gajeva 20. Svaki korisnik javne usluge za obiteljske stambene zgrade (do najviše tri stana) može dobiti bez naknade najviše dva spremnika ukoliko zadovoljava uvjete (ima adresu stanovanja odnosno prebivalište na području Grada Krapine i korisnik je javne usluge sakupljanja komunalnog otpada za kućanstva društva ‘Krakom’ d.o.o. Krapina, Gajeva 20 te ima površinu u okviru okućnice na adresi stanovanja za smještaj kompostera – objasnila je Posilović.

Dodala je kako pravo na dodjelu kompostera bez naknade veličine 1000 litara za kućno kompostiranje za višestambene zgrade (zgrade sa četiri i više stanova) imaju upravitelji zgrada, odnosno predstavnici stanara višestambene zgrade ako višestambena zgrada ima adresu na području Grada Krapine i ako su stanari višestambene zgrade korisnici javne usluge sakupljanja komunalnog otpada za kućanstva društva ‘Krakom’, ako imaju površinu na čestici oko zgrade za postavu kompostera i dokaz da su upravitelji, odnosno predstavnici stanara. Višestambene zgrade do 10 stanova imaju pravo na dodjelu jednog kompostera veličine 1000 litara bez naknade te za svakih daljnjih 10 stanova na dodatni komposter.

– Pravo na dodjelu kompostera bez naknade veličine 400 litara za kućno kompostiranje ima i fizička osoba, vlasnik stana u višestambenoj zgradi s područja Grada Krapine koja ima adresu stanovanja odnosno prebivalište na području Grada Krapine i korisnik je javne usluge sakupljanja komunalnog otpada za kućanstva našeg društva te ima u vlasništvu zelenu površinu na kojoj može osigurati smještaj kompostera. Svaki korisnik javne usluge iz višestambene zgrade može dobiti bez naknade najviše jedan spremnik ukoliko zadovoljava uvjete – rekla je Posilović.

Korisnici koji preuzimanju komposter dužni su prilikom preuzimanja istog ispuniti i potpisati zapisnik odnosno izjavu o preuzimanju, uz predočenje dokaza da su korisnici javne usluge (identifikacijska isprava ili račun za javnu uslugu), a podjela kompostera vrši se do podjele svih raspoloživih kompostera.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba

Prijavite se na naš newsletter