Do 31. listopada

Otvorene prijave za javne potrebe u kulturi Varaždinske županije

Objavljeno: 05.10.2022. VH

Varaždinska je županija objavila Javni poziv za javne potrebe u kulturi Varaždinske županije za 2023. godinu, a sukladno Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi.

Cilj je podrška programima i projektima koji se ističu kvalitetom, stručnošću, kontinuitetom, značajem i prepoznatljivošću u lokalnoj sredini te onih profiliranih na regionalnom, nacionalnom i međunarodnom planu s posebnim naglaskom na očuvanje tradicionalnih i običajnih vrijednosti te razvojem novih, suvremenih i interdisciplinarnih kulturnih praksi, programi koji se održavaju u manjim mjestima, programi koji posebno promiču prostorno ravnomjeran razvoj kulture i umjetničkog stvaralaštva diljem Varaždinske županije.

Prioriteti programa javnih potreba u kulturi Varaždinske županije prvenstveno se odnose na očuvanje običajne i tradicijske kulture, očuvanje kulturne baštine, tradicionalnih kulturnih manifestacija, amaterske kulture, profesionalne i institucijske kulture, poticanje kulturno-umjetničkog stvaralaštva, programe koji promiču sadržaj ili teme vezane uz Varaždinsku županiju, kajkavski jezik, umjetnike i znamenite ličnosti s područja Varaždinske županije, programi za djecu i mlade, programi u kojima sudjeluju osobe s poteškoćama, gluhe i nagluhe osobe, slijepe i slabovidne osobe, programi koji se održavaju kontinuirano, programi koji promiču opće ljudske vrijednosti i tematiziraju marginalizirane i ranjive skupina društva.

Iz Županije pozivaju ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, samostalne umjetnike, udruge te druge pravne i fizičke osobe registrirane za djelatnosti i područja kulture da se jave na poziv s programima u kulturi koje planiraju raditi u 2023. godini. Javni poziv s uputama za predlagatelje i online prijavnicom dostupan je na mrežnim stranicama Varaždinske županije, a nakon ispunjavanja online prijavnice, istu je potrebno potpisati i poslati poštom s dodatnom dokumentacijom ili e-mailom ako predlagatelj posjeduje elektronički potpis.

Javni poziv će biti otvoren do 31. listopada do 14 sati. 

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba

Prijavite se na naš newsletter