Stanovnici Željeznice i Ivanečke Željeznice ogorčeni jer bi nadomak njihovih kuća trebao niknuti kamenolom, iz Općine Budinščina zasad šute

“Tko je to dozvolio? Gdje dođe kamenolom, života više nema, možemo se početi pakirati”

Objavljeno: 10.08.2022. zagorjeinternational

U zagorskoj općini Budinščina planira se otvaranje kamenoloma i eksploatacija tehničko – građevnog kamena “Siljevec“. Stanovnici Željeznice i Ivanečke Željeznice zbog toga su ogorčeni jer kamenolom bi trebao biti nadomak njihovih domova, samo kilometar udaljen od prvih kuća, pišu Varaždinske vijesti.

Krajem srpnja je održan Zbor građana na kojem se o toj problematici održala žestoka rasprava – građani su istaknuli da ih nitko ništa nije pitao, da i dalje nitko ništa ne pita, dodajući da se boje da su stavljeni pred gotov čin.

– Situacija je jasna, to je projekt državne razine i lokalna samouprava nema utjecaja na to. Prepušteni smo sami sebi i bregima – kazao je mještanin Dejan Vidaček, pitavši se kako je tako velik projekt prošao ispod radara i Grada i Županije, dodajući da ne vjeruje da nitko nije znao za projekt takve vrijednosti.

Zboru građana nazočio je i gradonačelnik Ivanca Mlorad Batinić, koji tvrdi da su za gradnju kamenoloma saznali tek 21. travnja ove godine, nakon upita stanovnice Ivanečke Željeznice, istaknuvši:

-Nije na administrativnom području Grada Ivanca i nitko nas o tome nije obavijestio niti nas treba. Da smo prije znali što se događa, prije bismo reagirali te organizirali zbor građana – kazao je.

Jedan je mještanin ustvrdio da nisu reagirali od travnja kad je upit upućen, do srpnja ove godine, a gradonačelnik Batinić na to je rekao da se u istražnim radovima nikada ne pita ni lokalnu upravu ni stanovništvo,  dodajući da je takva, nažalost, procedura, ističući da gradska uprava mora provjeriti sve navode, kazavši da ne žele izlaziti van s onime što se ne zna i nije provjereno.

Vijećnik Nikola Sedlar istaknuo je da je potrebno zauzeti stav da kamenolom tu ne može biti, postavivši pitanje zašto se kamenolom forsira, kad se Očura i Ljubeščica zatvaraju, zaključivši:

– Vozite li se od Lepoglave prema Očuri, vidite da tamo života više nema. Kad krene kamenolom, cijela Željeznica se može početi pakirati – kazao je.

Građani ustrajni u svom naumu da zaustave gradnju kamenoloma, pokrenuli su, kako pišu Varaždinske vijesti, online peticiju “Ne kamenolomu na Ivančici” , kao i Facebook grupu istog naziva, a iz Grada Ivanca upozorili su da peticija nema pravnu osnovu.

-Tijekom dana na pojedinim se portalima pojavila inicijativa za online potpisivanje peticije protiv kamenoloma u Siljevcu. Ističemo da takav vid peticije nema formalno pravnu snagu te da se ne radi o peticiji koju je Grad Ivanec najavio i dogovorio na održanom Zboru građana u Ivanečkoj Željeznici, 27. srpnja, a o čemu smo detaljno izvijestili i na webu Grada Ivanca. Grad Ivanec će peticiju pokrenuti nakon 15. kolovoza, a ona će biti protiv otvaranja kamenoloma Siljevec na području općine Budinščina u Krapinsko-zagorskoj županiji. Grad će peticiju pokrenuti uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Ivanec te uz podršku svih političkih opcija, a kako su predstavnici političkih stranaka i najavili na održanom zboru građana. Riječ je o delikatnoj problematici o kojoj će se, prije sjednice Gradskog vijeća, raspraviti i na sjednici međustranačkog vijeća. Peticija pokrenuta od strane Grada Ivanca provodit će se na cijelom administrativnom području, potpisi će se prikupljati na štandovima, a po principu kako se provodila i peticija protiv pripajanja ivanečkih vodovoda i Ivkom-voda d.o.o. Varkomu d.d. Varaždin i protiv dovoza komunalnog otpada iz Grada Varaždina i 12 okolnih gradova i općina Varaždinske županije u Jerovec – stoji u priopćenju Grada Ivanca objavljenom na web stranici Grada 29. srpnja.

Koncesiju za istražne radove na području Siljevca, kako navode Varaždinske vijesti dobila je tvrtka Geomin, a direktor navedene tvrtke Stjepan Jug tvrdi da je cijeli postupak oko otvaranja kamenoloma od prvog dana transparentan, pojasnivši za spomenuti portal, da je Vlada RH 2014. godine donijela odluku kojom se jedinicama lokalne samouprave nalaže da na svojim teritorijima predvide potencijalne lokacije na kojima bi se mogli obaviti istražni radovi i koje bi mogle biti izvor mineralnih sirovina, dodajući da takvu odluku Vlade RH potvrđuje Sabor, a na temelju te odluke i Krapinsko-zagorska županija, koja naručuje studiju potencijalnih lokaciju za istraživanje mineralne sirovine, a u kojoj je predložen i Siljevec kao područje za istraživanje.

Dobivene suglasnosti

Direktor Jug je nadalje kazao da je na tom području postojao i postoji devastirani dio na kojemu su nekada Hrvatske šume i lokalna uprava uzimali materijal za gradnju i održavanje prometnica.

– Cijela naša priča počela je pismom namjere koje smo 2018. godine uputili Krapinsko -zagorskoj županiji u namjeri istraživanja na predmetnom istražnom prostoru. Nakon što smo dobili zeleno svjetlo, krenuli smo u ishođenje dokumentacije u službama resornih ministarstava (Ministarstva graditeljstva, poslovnog planiranja i državne imovine, Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja). U međuvremenu smo dobili sve potrebne suglasnosti i rješenje o izvođenju istražnih radova na rok trajanja od godinu dana kojom su odobreni istražni radovi na istražnom prostoru tehničko-građevnog kamena Siljevec uz rok provedbe od 12 mjeseci od prijave početka istražnih radnji svim nadležnim službama i Državnom inspektoratu – pojasnio je, pa nastavio:

 -Istražni radovi na području Siljevca trajali su od studenog 2021. do travnja 2022. godine. Napravili smo elaborat rezervi kojim smo potvrdili vrlu dobru kvalitetu i količine dostatne za ekonomski isplativu eksploataciju, nakon što smo od Ministarstva gospodarstva dobili potvrdu kojom je istražni prostor od približno 44 hektara smanjen na 27, kao potencijalni prostor za eksploataciju. Naime, na preostalom dijelu nisu potvrđene količine mineralne sirovine koje bi zadovoljavale potrebe tržišta, a na jednom dijelu naslage jalovog materijala su u količinama koje ekonomski nije moguće odstraniti da bi se došlo do mineralne sirovine. Nakon gore navedene radnje pristupili smo izradi idejnog projekta eksploatacije koji je potvrđen od Ministarstva gospodarstva i prišlo se izradi Studije utjecaja na okoliš za zahvat u prostoru. Ista se po rješenju od 20. srpnja mora provesti pod posebnim uvjetima s obzirom na to da se predmetno područje nalazi u području Natura 2000. Ako studija ne potvrdi i omogući zahvat u prostoru, tu staju sve daljnje radnje vezane uz eksploataciju mineralne sirovine – kazao je.

Direktor je pojasnio i što ako studija potvrdi mogućnost zahvata u prostoru.

– Tada se prilazi, između ostalog, ishođenju lokacijske dozvole. Nakon toga se počinje s rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa na predviđenom istražnom prostoru, izrađuje se glavni rudarski projekt eksploatacije, traži se od Ministarstva gospodarstva dozvola za eksploatacijsko polje i to su sve radnje koje prethode konačnom raspisivanju natječaja za dodjelu koncesije za eksploataciju mineralne sirovine – rekao je direktor Geomina, dodajući da će kamenolom, ako se realizira zapošljavati stotinjak ljudi, a u pogonu bi mogao biti za tri godine.

Izmjena prostornog plana

Što na cijelu situaciju kažu iz Krapinsko – zagorske županije?

Prostornim planom uređenja Općine Budinščina iz 2008. godine definirana su dva prostora eksploatacije u ispitivanju, iako u Prostornom planu Krapinsko-zagorske županije na tim lokacijama nisu planirani istražni prostori niti eksploatacija mineralnih sirovina. Nadalje se navodi da je Zavod za prostorno uređenje i zaštitu okoliša u sklopu Krapinsko – zagorske županije ocijenio da prijedlog Prostornog plana uređenja Općine Budinščina nije protivan Prostornom planu Krapinsko – zagorske županije.

Stoga su postojala dva plana koja nisu bila sukladna, pa je tako 2019. godine u sklopu druge Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Budinščina, tvrtka Geomin podnijela zahtjev za usklađivanjem prostornih planova Općine Budinščina i prostornog plana KZŽ-a na lokaciji tehničko-građevnog kamena “Siljevec”. Zahtjev je ponovila i u ožujku ove godine kada je pokrenuta treća izmjena i dopuna Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije.

Kako pišu Varaždinske vijesti, iz Krapinsko – zagorske županije nisu im odgovorili da li je taj zahtjev za usklađenje i prihvaćen, odnosno jesu li stvorene sve pravne pretpostavke da se raspiše koncesija za eksploataciju, no kako navode Varaždinske vijesti, istaknuli su da “Krapinsko – zagorska županija nije nadležna za izdavanje koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina te stoga nije poznata ni informacija u kojoj je projekt “kamenolom “Siljevec””, kao ni planovi koje navodite za transport sirovina.”

Istaknuli su  da je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja 18. siječnja 2021. godine,  prihvatilo prijedlog trgovačkog društva Geomin za pokretanje postupka za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje mineralnih sirovina u traženom istražnom prostoru tehničko-građevnog kamena “Siljevec” zbog davanja koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina, na području općine Budinščina, dodajući da je isto Ministarstvo u lipnju 2021. godine odobrilo istraživanje mineralnih sirovina u istražnom prostoru tehničko-građevnog kamena “Siljevec” radi davanja koncesije.

– Ministarstvo je nadležno za davanje koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina, a Krapinsko – zagorskoj županiji nije poznato je li ona i izdana. No, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je rješenje od 20. srpnja 2022. godine, kojim je utvrdilo kako je za eksploataciju tehničko – građevnog materijala kamena na budućem eksploatacijskom polju Siljevec, nositelja Geomin obavezna Glavna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu – kazali su iz KZŽ.

Iz KZŽ su napomenuli da, prema Zakonu u rudarstvu rješenje o odobrenju za istraživanje mineralnih sirovina, kada je riječ o zoni sanitarne zaštite crpilišta voda za piće i/ili u području važnom za vodni režim, donosi tijelo nadležno za rudarstvo uz suglasnost ministarstva nadležnog za vodno gospodarstvo, podsjećajući da podsjećaju da je Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja u veljači 2021. godine predana inicijativa za pokretanje postupka proglašenja Parka prirode Ivanščica, Strahinjčica i Maceljsko gorje, a da se među potpisnicima inicijative nalazi i krapinsko – zagorski župan Željko Kolar.

Mi smo pak kontaktirali načelnika Budinščine Radovana Hercigonju kako bismo ga upitali kako on komentira cijelu ovu situaciju, odnosno ogorčenost mještana Željeznice i Ivanečke Željeznice, njihovo pokretanje online peticije te najavu pokretanja peticije od strane Grada Ivanca nakon 15. kolovoza. Hercigonja nam je samo kratko kazao da će u suradnji sa Županijom, odnosno sa županom poslije 15. kolovoza sazvati konferenciju za medije, na koju ćemo biti pozvani, dodajući da je to ono na što nam danas može odgovoriti.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba

Prijavite se na naš newsletter