Sufinanciranje radova na zaštiti i očuvanju građevina unutar zaštićene povijesne urbanističke cjeline

Grad Krapina za obnovu pročelja ili stolarije daje do 30.000, za nova krovišta do 50.000, a za zamjenu povijesnih detalja na pročeljima do 10.000 kuna

Objavljeno: 27.07.2022. zagorjeinternational

Grad Krapina objavio je Javni poziv vlasnicima, odnosno suvlasnicima građevina za sufinanciranje radova na zaštiti i očuvanju građevina unutar zaštićene povijesne urbanističke cjeline Krapina iz sredstava spomeničke rente u 2022. godini.

Radi korištenja tih sredstava, Grad Krapina donio je pravilnik o kriterijima za sufinanciranje spomenutih radova te proračunski program s planiranim sredstvima za ovu godinu u iznosu od 100.000 kuna.

Poziv je upućen fizičkim i pravnim osobama – vlasnicima, odnosno suvlasnicima građevina koje su unutar zone zaštićene povijesne urbanističke cjeline Krapina i to za građevine koje su pojedinačno registrirane kao kulturno dobro, za one koje su Konzervatorskom studijom označene kao preventivno zaštićene i evidentirane za zaštitu te za ostale građevine koje su unutar zone zaštićene cjeline.

Sufinanciranje će biti odobreno za sanaciju i obnovu pročelja građevina (fasada i limarija) u iznosu do 30.000 kuna, za obnovu ili zamjenu stolarije i bravarije s ulične strane građevine u iznosu do 30.000 kuna, za sanaciju i obnovu krovišta (pokrov, letvanje i krovna limarija) u iznosu do 50.000 kuna te za konzervatorsko-restauratorske radove na zamjeni ili obnovi povijesnih detalja na uličnim pročeljima zgrada u iznosu do 10.000 kuna.

Uvjet za sufinanciranje je uredno plaćanje spomeničke rente za građevinu za koju se traži sufinanciranje, te da podnositelj zahtjeva nema dospjelog dugovanja prema Gradu Krapini.

Detalji natječaja i Obrazac Zahtjeva objavljeni su na web stranici www.krapina.hr ili se može podići u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine, radnim danom od 8 do 14 sati.

Uredno ispunjeni Zahtjev s propisanim prilozima predaju se neposredno, odnosno šalju poštom preporučeno na adresu Grad Krapina, Magistratska 30, Krapina s naznakom: ˝Povjerenstvu za predlaganje programa sufinanciranja radova zaštite i obnove kulturnih dobara˝.

Rok za dostavu zahtjeva na prethodno navedenu adresu, bez obzira na način dostave je petak, 30. rujna 2022. godine do 14 sati.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba

Prijavite se na naš newsletter