Dodijelit će se četiri financijske pomoći

Općina Hum na Sutli pomaže mladim obiteljima u rješavanju stambenog pitanja 

Objavljeno: 05.07.2022. VH

Načelnik općine Hum na Sutli Zvonko Jutriša je na temelju odredbi Odluke o mjerama za pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Hum na Sutli, raspisao Javni poziv mladim obiteljima na podnošenje zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Huma na Sutli za 2021. godinu.

Ovim će se Javnim pozivom dodijeliti četiri financijske pomoći, a sve kroz dvije mjere; ’Financijska pomoć mladoj obitelji pri kupnji stambenog objekta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Općine Hum na Sutli’ i ‘Financijska pomoć mladoj obitelji pri izgradnji stambenog objekta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Općine Hum na Sutli’. 

Pravo na prijavu imaju mlade obitelji, a pod čim se podrazumijeva bračna ili izvanbračna zajednica koju čine podnositelj zahtjeva i njegov bračni drug ili izvanbračni drug i djeca, ako ih imaju, odnosno jednoroditeljska obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj ili samohrani roditelj pod uvjetom da barem jedan od njih nije navršio 40 godina života prije raspisivanja javnog poziva.

Neki od uvjeta koje moraju ispuniti mlade obitelji su da su podnositelj zahtjeva ili njegov bračni/izvanbračni drug mlađi od 40 godina, da se stambena građevina koju kupuju ili grade nalazi na području Huma na Sutli, da podnositelj zahtjeva ili članovi njegove obitelji imaju prebivalište na području općine Hum na Sutli u trenutku podnošenja zahtjeva, odnosno izjava da će ga prijaviti u roku tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva ukoliko se radi o kupnji stambenog objekta ili u roku od 12 mjeseci ukoliko se radi o kupnji građevinskog zemljišta, odnosno izgradnji stambenog objekta. 

Korisnik može ostvariti pomoć za kupnju stambenog objekta na temelju valjano zaključenog kupoprodajnog ugovora u visini 50.000 kuna. Također, korisnik može ostvariti pomoć za trošak ugrađenih materijala i izvršenih radova na izgradnji u visini 50.000 kuna.

Za sve zainteresirane, zahtjev je moguće podnijeti do 8. kolovoza, a šalju se u pisanom obliku na propisanim obrascima na adresu Općine. Sve dodatne informacije kao i svi detalji uvjeta ovog Javnog poziva, dostupni su na internetskim stranicama Općine

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba

Prijavite se na naš newsletter