SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA: Grad Krapina 2021. godinu zaključio je s viškom od 4,7 milijuna kuna

Grad 4880 kvadrata zemlje na kojoj će niknuti zgrada prodaje za 3,3 milijuna kuna, donijeta i odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu u dječji vrtić

Objavljeno: 14.04.2022. zagorjeinternational

Izvršenje prošlogodišnjeg proračuna bilo je, većim dijelom, tema sjednice Gradskog vijeća Krapine koja je održana u srijedu. Proračun Grada Krapine za 2021. godinu na prihodovnoj je strani ostvaren s 80,3 milijuna kuna, a na rashodovnoj s 75,6 milijuna kuna. Grad Krapina 2021. godinu zaključio je s viškom od 4,7 milijuna kuna.

U javnim potrebama u školstvu i predškolskom odgoju za 2021. godinu izdvajanje za OŠ Ljudevit Gaj bilo je 12,3 milijuna kuna, za OŠ Augusta Cesarca 10,8 milijuna kuna, a za Dječji vrtić Gustav Krkelc 6,8 milijuna kuna. Što se tiče kulture, za Gradsku knjižnicu Krapina u prošloj godini izdvojeno je 1,4 milijuna kuna, za POU Krapina 2,2 milijuna kuna, a za manifestacije u kulturi 625 tisuća kuna. Za sport odnosno za Krapinski sportski savez iznos u 2021. godini bio je milijun kuna, dok je za izgradnju sportskog igrališta i rekonstrukciju postojeće cestovne infrastrukture u okviru SRC Podgora izdvojeno 4,8 milijuna kuna.

Komunalna infrastruktura

Za održavanje komunalne infrastrukture Grad Krapina prošle je godine utrošio 5,5 milijuna kuna, a za građenja komunalne infrastrukture 7,7 milijuna kuna. U tom je iznosu sanacija i modernizacija nerazvrstanih cesta i javnih površina vrijednosti 5 milijuna kuna, te izgradnja i uređenje spomen-obilježja u Krapini smrtno stradalim i umrlim braniteljima u Domovinskom ratu s područja Krapinsko-zagorske županije sa 797 tisuća kuna.

Prošle je godine Grad Krapina izdvojio 2,1 milijuna kuna za sanaciju odlagališta komunalnog otpada ˝Gorjak˝. U konačnici, izvješće je prihvaćeno jednoglasno odnosno dobilo je potporu svih 15 prisutnih vijećnika, a potporu su dobili i svi pojedinačni programi odnosno aktivnosti koje su se provodile prošle godine. 

Gradski su vijećnici donijeli odluku o prodaji nekretnine površine 4880 m², za izgradnju stambeno-poslovne zgrade, a između četiri ponude izabrana je najpovoljnija, ona Krovnih sistema Krapina d.o.o. s ponuđenom kupoprodajnom cijenom u iznosu od 3,3 milijuna kuna.

– Ovo je jedna jako dobra odluka za Grad Krapina. U našem gradu na tržištu nedostaje stanova. Što se tiče samog natječaja na njega su pristigle 4 ponude i pred vijećnicima je najpovoljnija i zaista jako dobra ponuda – kratko je pojasnio krapinski gradonačelnik Zoran Gregurović ističući nužnost izgradnje novih stanova u Krapini kako mlade obitelji ne bi odlazile u druge sredine u potrazi za rješavanjem stambenog pitanja. I ova je odluka dobila jednoglasnu podršku svih vijećnika.

Noviteti

Donijeta je i odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić ˝Gustav Krklec Krapina, a na osnovu tih kriterija za svako dijete se utvrđuje broj bodova koji služi za utvrđivanje mjesta na listi reda prvenstva ako se za upis za određeni program prijavi više djece od planiranog broja za upis.

Prednost pri upisu djece u redovite programe dječjeg vrtića imaju djeca s prebivalištem na području Grada Krapine.

– Po prvi puta krećemo sa e-upisima u gradski vrtić. Zbog toga je i ova odluka bila potrebna kako bi se mogli početi unositi parametri u upisni program i kako bi sve bilo spremno i dovršeno do početka mjeseca svibnja kada će krenuti postupak e-upisa – pojasnio je gradonačelnik.

Vijećnici su prihvatili i odluku o izradi VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Krapine. Naime, od zadnjeg provedenog postupka izmjena i dopuna planova, zaprimljeni su zahtjevi građana za izmjenama te je utvrđeno da se većina podnosi radi prenamjene i širenja građevnog područja za stambenu gradnju, a posebno u dijelu zona turističke namjene i zona proizvodno-poslovne namjene te se predlaže obrada zahtjeva korisnika u postupku izmjene i dopune prostornog plana.

Na kraju sjednice Gradskog vijeća donijeta je i odluka o prihvaćanju Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Krapine, kojemu je svrha jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju dužnosti članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća.

Namjera je i promicanje etičnog ponašanja i vrijednosti koje se zasnivaju na temeljnim društvenim vrijednostima i široko prihvaćenim dobrim običajima te jačanje povjerenja građana u nositelje vlasti na lokalnoj razini.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba