Prijave su otvorene do 11. veljače

Grad Donja Stubica osigurao preko 600 tisuća kuna za financiranje programa i projekata udruga

Objavljeno: 15.01.2022. zagorjeinternational

Grad Donja Stubica objavio je javni poziv za financiranje programa/projekata udruga. Pozivaju udruge sa sjedištem na području grada, kao i  udruge koje svoje programe realiziraju na području grada ili imaju korisnike s područja grada, da prijave svoje programe redovne djelatnosti i pojedinačne projekte koji se odnose na djelatnosti, programe te poslove, akcije i manifestacije od interesa za opće dobro i razvoj grada, koji će se realizirati tijekom 2022. godine, a za koje se očekuje potpora iz gradskog proračuna.

Temeljem ovog javnog poziva, prijavljuju se programi/projekti i aktivnosti za sljedeće djelatnosti: sport, kultura i umjetnost, poljoprivreda, briga i izobrazba djece i mladih te njihovo aktivno sudjelovanje u društvu, zaštita i promicanje prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, starijih i nemoćnih, promicanje vrijednosti Domovinskog rata, prevencija i borba protiv svih oblika ovisnosti, socijalne usluge i humanitarna djelatnost, zaštita okoliša i prirode i zaštita i očuvanje kulturnih dobara  i kajkavske baštine te međunarodna suradnja.

Ukupno planirana vrijednost javnog poziva je 603.000 kuna, a visina raspoloživih sredstava po djelatnostima naznačena je u obrascu prijavnice.

Programi i projekti prijavljuju se na propisanim obrascima, a prema Uputama za prijavitelje. Upute za prijavitelje i Obrasci prijavnice za financiranje programa/projekata mogu se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Donja Stubica ili na internetskim stranicama Grada.

Popunjene prijavnice podnose se preporučeno poštom na adresu Grad Donja Stubica, Trg M. Gupca 20/II, 49240 Donja Stubica, u zatvorenoj omotnici s naznakom “PRIJAVNICA ZA FINANCIRANJE UDRUGA – PRORAČUN 2022“. Rok za podnošenje prijava je 11. veljače. Za sva pojašnjenja možete se obratiti u Grad Donja Stubica, na broj telefona 049/286-141, radnim danom od 7 do 15 sati.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba

Prijavite se na naš newsletter