Poziv iz Općine Đurmanec

Predložite kandidate za članove i članice, zamjenike i zamjenice općinskog Savjeta mladih

Objavljeno: 30.11.2021. zagorjeinternational

Općinsko vijeće Đurmanca objavilo je javni poziv za isticanje kandidata za članove i članice Savjeta mladih Općine Đurmanec te njihove zamjenike i zamjenice.

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općine koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na razini Općine. Čini ga sedam članova i sedam zamjenika članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. Bira ih Općinsko vijeće na temelju pisanih i obrazloženih kandidatura na mandat od tri godine.

U Savjet mladih biraju se osobe koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života s prebivalištem ili boravištem na području općine.

Pravo predlaganja kandidatura za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike imaju udruge koje imaju sjedište na području općine i koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade,   učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj te neformalne skupine mladih koje se sastoje od najmanje 20 mladih s prebivalištem ili boravištem na području općine.

Prijave se dostavljaju u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Đurmanec, osobno ili elektroničkom poštom na [email protected] skenirane u PDF ili JPG formatu ili poštom preporučeno na adresu Općina Đurmanec, Odbor za izbor i imenovanja, Đurmanec 137, 49 225 Đurmanec, s naznakom “Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Đurmanec”. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave Javnog poziva na mrežnim stranicama Općine.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba