Proračun Varaždinske županije za 2022. iznosi gotovo 305 mil. kuna - najveći projekt su geotermalni izvori Bukotermal

“Potvrde li istražni radovi dostatan potencijal geotermalne energije, idemo u izgradnju geotermalnih elektrana”

Objavljeno: 30.11.2021. zagorjeinternational

Usvojen je prijedlog proračuna Varaždinske županije za 2022. godinu, koji iznosi 304.605.798 kuna, dva posto više u odnosu na ovogodišnji plan prihoda i rashoda, a prvi put iznad 300 milijuna kuna. Temeljni financijski dokument za sljedeću godinu većinom glasova prihvatili su vijećnici na sjednici Županijske skupštine Varaždinske županije održanoj u utorak u Areni Varaždin.  
Konsolidirani proračun, u koji je uključeno svih 57 proračunskih korisnika, iznosi 1,7 milijardi kuna, od čega na samu Županiju otpada 20 posto. Najznačajniji proračunski prihod i dalje je porez na dohodak, koji čini 85 posto izvornih prihoda i planiran je uz rast od 6 posto, a sukladno pojačanoj gospodarskoj aktivnosti i očekivanom gospodarskom rastu, napomenuo je župan Anđelko Stričak.
– Obrazovanje je i dalje okosnica razvoja Županije i za taj sektor je planirano više od 50 posto proračuna, točnije 156 milijuna kuna. Za pokretanje novih infrastrukturnih projekata na uređenju 13 školskih objekata, predviđeno je više od 16 milijuna kuna, kojima se do kraja mandata želi dodatno podići pedagoški standard i uvesti jednosmjenska nastava u sve škole. Za revitalizaciju dvorca Šaulovec bit će izdvojeno 2,6 milijuna kuna, a 12,5 milijuna kuna za dva velika centra kompetentnosti u zdravstvu i poljoprivredi. Povećan je iznos studentskih i učeničkih stipendija, za što ćemo sljedeće godine izdvojiti 1,8 milijuna kuna, a povećavaju se i sredstva za financiranje cjelodnevnog boravka učenika te su osigurana dodatna sredstva za prehranu učenika – naveo je župan Stričak.
Zdravlje stanovnika te povećanje standarda u zdravstvu drugi su prioritet.

Poticanje poljoprivrede

– I dok završavaju projekti izgradnje Objedinjenog hitnog bolničkog prijema i dnevne bolnice u Općoj bolnici Varaždin te Spinalnog centra u Specijalnoj bolnici Varaždinske Toplice, proračunom su osigurana sredstva za projekt Centralnog operacijskog bloka varaždinske bolnice, a u čijem krugu Zavod za javno zdravstvo planira izgradnju nove zgrade, čime će njihove službe biti pod istim krovom. U planu je uređenje Respiracijskog centra Klenovnik, kao i Jedinice za liječenje moždanog udara u Varaždinu. Uz to planiramo nabavu opreme i vozila za naše zdravstvene ustanove, a osiguravamo i sredstva za specijalizaciju doktora medicine – rekao je župan.
Napomenuo je da je jedan od ciljeva EU povećanje udjela energije iz obnovljivih izvora, tzv. zelena energija, a što se planira realizirati najvećim projektom u proračunu za sljedeću godinu – projektom geotermalnih izvora Bukotermal, koji Županija realizira zajedno s Općinom Mali Bukovec. Potvrde li istražni radovi dostatan potencijal geotermalne energije, krenut će se u izgradnju geotermalnih elektrana, a sama isporuka energije iz ovog obnovljivog izvora osigurala bi Županiji i dodatne prihode u visini većoj od 50 posto njenog izvornog proračuna.
U proračunu je osigurano i 4,5 milijuna kuna za provođenje 12 mjera poticanja poljoprivredne proizvodnje, od sufinanciranja podizanja trajnih nasada i ekološke proizvodnje do održive poljoprivredne proizvodnje. Na sjednici je prihvaćen amandman župana, kojim je u proračun uvršten projekt rasvjete oplošja Vodotornja, koji ove godine nije realiziran zbog kašnjenja s isporukom robe uslijed korona krize. Izvor prihoda bit će nastali višak prihoda u 2021. godini od 2,5 milijuna kuna. Vijećnici SDP-a podnijeli su šest amandmana, no nisu mogli biti uvršteni u proceduru jer nisu bili zakoniti.
Vijećnici su jednoglasno podržali projekt “Prezentacijski centar Gomila u Jalžabetu”, koji će omogućiti da se javno prezentira jedan od najvrednijih primjera prapovijesne grobne arhitekture tog tipa u cijeloj Europi. Pretpostavlja se da grobnica pripada posljednjem nizu vladara istočnohalštatske kulture iz 6. stoljeća prije Krista. Da bi se Gomila, kao i tamo pronađeni vrijedni, pa i luksuzni arheološki nalazi prezentirali javnosti, potrebno je otkupiti zemljište od privatnih vlasnika.
– Doista bi bilo šteta da ovo vrijedno nalazište ne prezentiramo hrvatskoj, europskoj i svjetskoj javnosti, posebno zbog činjenice da je riječ o drugom najvažnijem arheološkom nalazištu u županiji, odmah iza spilje Vindije. Održano je nekoliko sastanaka s vlasnicima zemljišta, a da bi se krenulo u otkup, nužna je bila konačna odluka županijskih vijećnika da se zemljište otkupi po cijeni od 10 kuna – rekao je župan Stričak.
Otkup zemljišta je preduvjet realizacije Arheološkog parka, u sklopu kojeg bi se nalazio “Prezentacijski centar Gomila”, koji bi bio uz bok prezentirane grobnice Filipa Makedonskog u Vergini ili kraljevske grobnice Hochdorf u Njemačkoj.
– S arheološkim istraživanjima smo završili, a paralelno smo izradili i projekt prezentacije Arheološkog parka, projekta koji nije megalomanski, nego primjeren i lijepo se uklapa u sam krajolik. U sklopu njega bi se nalazio i Prezentacijski centar, koji je osmišljen kao lako održiv jer u njemu ne bi bilo originalnih nalaza, što pojeftinjuje cijelu priču, nego bi se koristile moderne tehnologije poput proširene stvarnosti da se dočara posjet kraljevskom grobu. Centar je utemeljen na čistoj znanosti, ali bi bio čista zabava – istaknuo je dr. sc. Saša Kovačević, viši znanstveni suradnik Instituta za arheologiju, koji je vijećnicima održao prezentaciju o Gomili.
Naveo je da je milijun kuna potrebno za idejni projekt, dok je procijenjena vrijednost izgradnje i opremanja 25 milijuna kuna, što bi se financiralo iz EU fondova.
Vijećnici su usvojili i odluku o donošenju 3. Izmjena i dopuna Prostornoga plana Varaždinske županije, kao i prijedlog analize stanja sustava civilne zaštite za 2021. godine, Plan razvoja sustava civilne zaštite za sljedeću godinu te Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Županije za 2022. Vijećnicima je dana na znanje informacija o stanju gospodarstva Varaždinske županije za 2020. godinu i prvo polugodište 2021. godine.  

Financijski plan ŽUC-a

Na sjednici su usvojeni program rada te plan savjetovanja s javnošću Županijske skupštine Varaždinske županije za 2022. godinu.
Prihvaćene su izmjene Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Varaždinske županije, kojim poslovi zaštite okoliša i prirode iz dosadašnjeg Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša prelaze u djelokrug Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj. Poslovi prostornoga uređenja i graditeljstva istovremeno će se obavljati u sklopu zasebnog upravnog odjela, što je i nužno, s obzirom na veliki broj zaprimljenih predmeta i dugih rokova rješavanja, istaknuto je na sjednici.
Županijski vijećnici prihvatili su izmjene i dopune Odluke o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge, zatim Odluku o načinu podnošenja prijedloga i peticija od strane građana Varaždinske županije, kao i Odluku o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2022.
Dali su suglasnost na Financijski plan Županijske uprave za ceste za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu, kao i na treće izmjene i dopune Financijskog plana za ovu godinu. Prihvaćena su izvješća o radu za 2020. godinu trgovačkih društava Piškornica d.o.o., Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o., Zona Sjever d.o.o., Bukotermal d.o.o. i Garancijske agencije Varaždinske županije, zatim izvješće o provedbi modela javno-privatnog partnerstva za 2020. godinu, kao i Program rada Savjeta mladih Varaždinske županije za 2022. godinu. 

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba