NA ZAGORSKOJ BURZI 2137 OSOBA: Najtraženiji prodavači, šivači i medicinske sestre

Nezaposlenost manja za skoro 24 posto u odnosu na lani – u listopadu se zaposlilo 59 osoba više nego što ih je ostalo bez posla

Objavljeno: 10.11.2021. JJ

Krajem  listopada  2021.  u  evidenciji  Hrvatskog  zavoda  za  zapošljavanje  Područnog  ureda  Krapina registrirano je 2137 osoba. U usporedbi s rujnom 2021., broj nezaposlenih smanjio se za 2,7 posto ili 59 osoba, a u odnosu na listopad 2020. godine, broj nezaposlenih manji je za 23,7 posto ili 662 osobe.

Ukupno je u listopadu iz evidencije nezaposlenih izašlo 377 osoba (8,9 posto manje nego u listopadu 2020. godine). Od toga je zaposleno 285 osoba, i to 251 osoba na temelju zasnivanja radnog odnosa i 34 osobe na temelju drugih poslovnih aktivnosti (zapošljavanje prema posebnim propisima, registriranje trgovačkog društva, obrta, ugovor o djelu, itd.).

Evidentirano zapošljavanje na temelju radnog odnosa najčešće se realiziralo u sljedećim djelatnostima: prerađivačka industrija (52 osobe), obrazovanje (47 osoba), trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala (40 osoba) te zdravstvena zaštita i socijalna skrb (26 osoba). Promatrano prema ispostavama, u zapošljavanju su predvodile ispostave Zabok (27,9 posto od ukupnog broja zaposlenih zasnivanjem radnog odnosa) i Zlatar (21,1 posto).

Istodobno su u listopadu 92 osobe izašle iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga sukladno Zakonu, npr. odjave iz evidencije, umirovljenja, uključenja u redovito školovanje i dr.

U listopadu 2021. u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je ukupno 318 nezaposlenih osoba (29,5 posto manje nego u listopadu 2020. godine), i to 192 osobe izravno iz radnog odnosa, 71 osoba iz redovitog školovanja, 52 osobe iz neaktivnosti te tri osobe iz drugih oblika rada. S obzirom na djelatnost prethodnog zaposlenja, izravno iz radnog odnosa najviše je osoba došlo iz prerađivačke industrije (52 osobe), pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (31 osoba), trgovine na veliko i malo; popravka motornih vozila i motocikala (28 osoba) te građevinarstva (20 osoba).

Najveći apsolutni broj registriranih nezaposlenih osoba je na području ispostave Donja Stubica (25,5 posto), ispostave Krapina (23,1 posto) te ispostave Zabok (20,8 posto). Najmanje je

nezaposlenih u ispostavi Pregrada (5,9 posto), ispostave Klanjec (7,5 posto) te ispostave Zlatar (17,2 posto).

U usporedbi s istim mjesecom 2020. godine, evidentirana je nezaposlenost smanjena u svim ispostavama i to najviše u ispostavama Zabok i Pregrada, a najmanje u ispostavi Krapina.

U listopadu 2021. godine 25,7 posto od ukupnog broja nezaposlenih koristilo je novčanu naknadu. Broj korisnika novčane naknade smanjio se u usporedbi s listopadom 2020. godine za 34 posto.

Poslodavci su prošli mjesec prijavili 611 potreba za radnicima, što je za 5,9 posto manje nego u prethodnom mjesecu, ali i za 18 posto više u odnosu na isti mjesec 2020. godine.

Najviše slobodnih radnih mjesta prijavljeno je u sljedećim djelatnostima: prerađivačka industrija – 202 radnika ili 33,1%, obrazovanje – 112 radnika ili 18,3%, zdravstvena zaštita i socijalna skrb – 105 radnika ili 17,2%, trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala – 62 radnika ili 10,1%, te građevinarstvo – 39 radnika ili 6,4%.

Najtraženija zanimanja u listopadu bila su: prodavač/prodavačica (58), šivač/šivačica (27), medicinska sestra/medicinski  tehničar  (26),  odgojitelj/odgojiteljica  predškolske  djece  (23),  bravar/bravarica  (18), električar/električarka održavanja (16), monter/monterka cjevovoda (15), čistač/čistačica (15), monter/monterka metalnih  konstrukcija  (14),  radnik/radnica  na  proizvodnoj  liniji  (13),  skladištar/skladištarka  (12), rukovatelj/rukovateljica brojčano upravljanim strojem za obradu kovina (12), doktor/doktorica medicine (11), konobar/konobarica (11), instalater/instalaterka grijanja i klimatizacije (11), kuhar/kuharica (10).

U programima aktivne politike zapošljavanja na početku mjeseca aktivna su bila 812 korisnika. Tijekom mjeseca novouključeno je 69 osoba, a istodobno su iz mjera izašle 52 osobe. Tako je na kraju listopada broj aktivnih korisnika mjera 829.

Uvjetovano  pandemijom  koronavirusa  (COVID-19)  i  potresom,  HZZ  je  nastavio  s  provođenjem  Potpora  za očuvanje radnih mjesta, odnosno Programa zadržavanja radnih mjesta i u 2021. godini. Uz to, nastavlja se do kraja godine i provođenje mjere Potpora za skraćivanje radnog vremena, kojom Hrvatski zavod za zapošljavanje i dalje nastoji svoje aktivnosti usmjeravati na očuvanje radnih mjesta u djelatnostima/sektorima koji su najugroženiji.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba