ŽUC poziva nositelje stvarnih prava na nekretninama

Odazovite se postupku evidentiranja izvedenog stanja javne ceste Marija Bistrica – Globočec

Objavljeno: 28.09.2021. zagorjeinternational

Županijska uprava za ceste Krapinsko – zagorske županije poziva sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa sljedećim nekretninama kčbr.: 339/1, 313/1 i 1208 k.o. Marija Bistrica te nekretninom kčbr. 792 k.o. Poljanica Bistrička, da se odazovu postupku evidentiranja izvedenog stanja javne ceste oznake Ž2221 (Marija Bistrica (D29) – Globočec), dionica 001, st. 0+000 km do st. 0+565 km i dionica 002, st. 0+000 km do st. 1+010 km, k.o. Marija Bistrica, ukupne duljine 1575 m te dionica 002, st. 1+010 km do st. 1+547 km, k.o. Poljanica Bistrička, duljine 537 m.
Geodetsko snimanje izvedenog stanja i označavanje granica javne prometnice izvršeno je 6. i 7. rujna. Snimanjem su obuhvaćeni izvedeni kolnik, bankina, sustavi oborinske odvodnje (rigoli, cestovni jarci, slivnici i sl.), nasipi, pokosi, odnosno svi dijelovi javne ceste temeljem članka 4. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) te granice katastarskih čestica uz prometnicu.
Nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče neposredno uz nekretnine na kojima je izvedena javna prometnica, mogu izvršiti javni uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja u prostorijama tvrtke Geotopo u Zaboku, 25. listopada od 9 do 12 sati.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba

Prijavite se na naš newsletter