Nepravomoćna presuda Trgovačkog suda u Osijeku

Bivši direktor Piškornice Mladen Jozinović ne mora vratiti 870.158 kuna naknade koju je sam sebi isplaćivao

Objavljeno: 01.08.2021. zagorjeinternational

Trgovački sud u Osijeku donio je nepravomoćnu presudu kojom je odbio tužbeni zahtjev sanacijskog odlagališta, tvrtke Piškornica protiv bivšeg direktora Mladena Jozinovića, piše Večernji list.

Naime, Jozinović tvrtki Piškornica ne mora vratiti 870.158 kuna naknade koju je sam sebi isplaćivao, već tvrtka koja je u vlasništvu četiriju sjeverozapadnih županija, odnosno Međimurske, Varaždinske, Krapinsko – zagorske i Koprivničko – križevačke te općine Koprivnički Ivanec morati podmiriti 46.550 kuna parničnih troškova.

Jozinović je obavljao funkciju člana uprave i direktora od osnivanja 2014. do 20. studenog 2017. godine, kad je nakon što je otkriveno da si se uz plaću isplaćivao i milijunski bonus te naknade od 10.000 kuna mjesečno, opozvan odlukom Skupštine.

Bivši direktor Piškornice istovremeno je obavljao funkciju člana uprave tvrtke Piškornica – sanacijsko odlagalište te bio direktor povezane matične tvrtke Piškornica – regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske, u kojoj je primao plaću, a Jozinović se branio kako mu je Skupština matične tvrtke naknadno dala ovlast za zaključenje spornih ugovora o djelu i tvrdi da u zakonu nema riječi o tome da bi ovlast za sklapanje ugovora sa samim sobom, kao direktoru, morala dati Skupština matične tvrtke.

Specifična situacija

Tumačenje Trgovačkog suda je da jedna te ista osoba, da bi sklopila ugovor o djelu kao zakonski zastupnik naručitelja s jedne strane i kao izvršitelj s druge strane, mora za to imati posebno ovlaštenje društva, no, u ovom je sporu situacija specifična iz razloga što je Jozinović bio jedini direktor tvrtke kćeri koje u tom trenutku nije imalo nadzorni odbor, a ujedno je bio i jedini direktor tvrtke majke.

– Dakle, u tom trenutku jedna te ista osoba, Mladen Jozinović, bila je jedina osoba ovlaštena za zastupanje oba društva što bi značilo da ta osoba sama sebi mora dati takvo ovlaštenje. S obzirom da je riječ o istoj osobi, životno je sigurno da ta osoba ne bi sama sebi odbila dati ovlaštenje za sklapanje ugovora – zaključio je Trgovački sud.

Koprivničko- križevački župan Darko Koren kojeg s Jozinovićem veže kumska veza, član je društva Piškornica d.o.o., a od 2015. godine i predsjednik skupštine toga društva te ističe da je nekoliko županija osnovalo društvo Piškornica d.o.o. zbog zbrinjavanja otpada, a  društvo Piškornica – sanacijsko odlagalište j.d.o.o. s temeljnim kapitalom od deset kuna, da su osnovali s ciljem sanacije svih odlagališta i zbrinjavanja otpada na tome području. Kako kaže, dali su suglasnost Jozinoviću za osnivanje j.d.o.o.-a te suglasnost da bude direktor, ali da nisu razgovarali o naknadi plaće direktora.

10.000 kuna

Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar, kazao je kako je na Jozinovićev prijedlog osnovan j.d.o.o. koji nije imalo vlastita tijela osim direktora i skupštinu društva koje je bilo u Jozinovićevoj ovlasti, a u trenutku formiranja tvrtke postojala je, izjava da nova tvrtka neće imati dodatne troškove, stoga nije ni razmatrana naknada direktoru, dok se na 24. sjednici Skupštine društva na dnevnom redu našla točka o isplati nagrade i naknade direktoru za rad u iznosu od 10.000 kuna mjesečno, no Kolar je tražio je da se ta točka skine s dnevnog reda jer nije bilo dobro obrazložena. Ističe da je tražio da se dodatno argumentira i dostavi dokumentacija za sljedeću sjednicu, kako bi o tome mogli raspravljati i odlučivati, no to nije učinjeno te je u tom trenutku smatrao da zbog povećanja posla treba razmisliti o tome da se imenuju dva direktora.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba

Prijavite se na naš newsletter