Generalni direktor Hrvatskih voda načelniku Škreblinu uručio Ugovor o sufinanciranju građenja vodnih građevina u Desiniću

ZA VEĆU KVALITETU POVRŠINSKIH I PODZEMNIH VODA: Izgradit će se uređaj za pročišćavanje i 3,3 kilometra kolektora te ukloniti postojeći ispusti koji trenutno idu u potok Horvatsku

Objavljeno: 05.05.2021. zagorjeinternational

Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković u Desiniću je načelniku Zvonku Škreblinu uručio Ugovor o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području aglomeracije Desinić (Izgradnja kanalizacijske mreže). Pojasnio je da će se izgraditi uređaj za pročišćavanje drugog stupnja, koji će moći zbrinuti opterećenje ekvivalenta od 1500 stanovnika, što bi trebalo biti dovoljno za općinu Desinić.

– Vrijednost je oko 3,5 milijuna kuna, a na to još treba nadograditi linijske objekte, odnosno kanalizacijsku mrežu u dužini od 3300 metara i time ćemo riješiti problem sustava odvodnje na području Desinića. U suradnji sa Zagorskim vodovodom i s općinama, pa tako i ovdje u Desiniću, brinemo o tome da se grade sustavi kanalizacija na mjestima gdje ne postoje takozvane aglomeracije. Znate da se radi veliki projekt aglomeracije Zlatar – Zabok, vrijedan 600 milijuna kuna, kojim će se zbrinuti više od 50.000 stanovnika, no ne žive svi u velikim aglomeracijama, tako da moramo iznaći sredstva da pomognemo i manjim sredinama, kako bi mogle primjereno riješiti svoje otpadne vode i kako bismo imali čistije naše rijeke i vodotoke. Također, na području Desinića možemo se pohvaliti i dobrom suradnjom na sanaciji klizišta, u čemu zapravo Krapinsko – zagorska županija na razini države prednjači. Vlada Republike Hrvatske i Hrvatske vode prepoznale su potrebu ulaganja u sanaciju klizišta. Sada je već treća godina izrade tog programa i treba reći da smo na području Krapinsko – zagorske županije riješili 63 klizišta, a ugovori za ovu godinu su za njih još 30-ak. Sve jedinice lokalne samouprave su bile jako agilne, tako da mislim da nema neke koja nije iskoristila mogućnost sanacije klizišta uz potporu Hrvatskih voda. Pritom smo bili osjetljivi na financijske prilike svake općine, tako da oni koji imaju manje prihode, plaćaju manje – kazao je Đuroković.

Male sredine

Načelnik Škreblin je istaknuo kako se radi o projektu koji je važan za općinu,  a na kojeg su dugo čekali.
– Presretni smo i vjerujem da će biti i stanovnici ovog dijela, te zbog toga iskreno zahvaljujem Vladi i Hrvatskim vodama, koji su prepoznali važnost ulaganja u male sredine jer to što smo mala sredina, ne znači da nam nisu potrebna ulaganja. Potrebna su kako bi ljudi ostali na ovom području, na ovim bregima i kako bismo imali sve te uvjete koje imaju i one “velike“ općine. Nadam se daljnjoj suradnji zato što imamo i dalje klizišta koja treba sanirati, kako bi se moglo normalno prolaziti tim našim malim cestama uz kuće. Sedam smo ih riješili u ove tri godine, za što smo od Hrvatskih voda dobili oko 2,5 milijuna kuna, a ostalo smo financirali iz našeg općinskog proračuna – rekao je načelnik Škreblin.

Direktor Zagorskog vodovoda Mario Mihovilić istaknuo je kako će se izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Desinić te izgradnjom 3,3 kilometra kolektora te uklanjanjem postojećih ispusta koji trenutno idu u potok Horvatsku, poboljšati kvaliteta i površinskih i podzemnih voda u tom dijelu općine Desinić.
– Samom izgradnjom uređaja, omogućuje se i  ostalim stanovnicima Desinića da mogu prazniti svoje septičke jame, kao i oni iz susjednih općina. To će biti centar ovog dijela Zagorja gdje ćemo pokušati trajno osigurati kvalitetu podzemnih i nadzemnih voda – rekao je Mihovilić.

Stotine milijuna kuna

Saborski zastupnik Žarko Tušek čestitao je načelniku Škreblinu i njegovu timu te Hrvatskim vodama koje, kako je rekao, ovakvim projektima podižu standard života ljudi. – Važno je pritom i istaknuti sveobuhvatni program gradnje aglomeracija na području Krapinsko – zagorske županije kroz nekoliko velikih projekata vrijednih na stotine milijuna kuna, koji će biti realizirani. Također, u proteklom mandatu Vlade i aktualnog menadžmenta Hrvatskih voda zajednički smo iznašli jedan paket rješavanja problema klizišta u čitavoj zemlji, ali ponajviše na području sjeverozapadne Hrvatske, gdje su klizišta jedan od vitalnijih problema koji naši ljudi imaju. Stoga čestitam gospodinu Đurokoviću i njegovom menadžmentu koji su osluhnuli bilo ovog kraja i poduprli nas u našoj političkoj inicijativi da se sustavno krene rješavati problem klizišta na području Krapinsko – zagorske županije i Hrvatskog zagorja u cijelosti. Možemo danas biti sretni i ponosni na ovo što se ovdje radi – napomenuo je Tušek.

Aktualni načelnik Krapinskih Toplica i HDZ-ov kandidat za krapinsko – zagorskog župana Ernest Svažić tom je prigodom istaknuo kako je ovaj projekt u Desiniću zapravo ogledni primjer za mnoga naselja na području Krapinsko – zagorske županije.
– Zahvaljujem Hrvatskim vodama i gospodinu Đurokoviću na svoj podršci koja je pružena nama čelnicima lokalne samouprave kako bismo riješili mnoga lokalna pitanja. Više je puta spomenut problem klizišta, za koja je efikasan model pronađen upravo uz pomoć Hrvatskih voda. Jednako tako zahvaljujem Hrvatskim vodama i na susretljivosti po nekim drugim pitanjima, kako što je, primjerice, projektiranje biciklističkih staza uz vodotokove, pa u Krapinskim Toplicama imamo već jednu građevinsku dozvolu, a radimo na projektu koji će biti ostvaren u suradnji sa susjednim općinama i gradovima. Definitivno on ne bi bio izvediv bez podrške Hrvatskih voda. Želim naglasiti još jednu komponentu, a to je optimalno korištenje naših termalnih resursa. Imamo nekoliko dobrih međunarodnih primjera, poput onoga koji se izvodi u Topuskom, a Krapinsko – zagorska županija također obiluje termalnim izvorima koji se mogu još bolje koristiti. Mnoge konstitucije koje su pod vodstvom Krapinsko – zagorske županije trebaju bolje koristiti taj resurs kako bi polučile određeni ekološki učinak i smanjile troškove grijanja – kazao je Svažić.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba

Prijavite se na naš newsletter