URBACT VOLUNTEERING CITIES

Rezultati Grada Pregrade u prijenosu dobre prakse prepoznati na nacionalnoj i europskoj razini

Objavljeno: 15.02.2021. zagorjeinternational

Sva postignuća Grada Pregrade u prijenosu dobre prakse u područjima građanske participacije, jačanja međugeneracijske solidarnosti, promicanja volonterstva te društveno odgovornog poduzetništva polaze od snažne motiviranosti, predanosti i ambicioznosti članova Urbact lokalne grupe.

Grad Pregrada uključen je u mrežu za prijenos “Volunteering Cities”, koja koristi volontiranje kako bi pristupila problemu socijalne isključenosti i siromaštva na lokalnoj razini. Riječ je o prijenosu dobre prakse ciparskoga grada Athienou u područjima građanske participacije, jačanja međugeneracijske solidarnosti, promicanja volonterstva, te društveno odgovornog poduzetništva.

Studija slučaja na Gradu Pregradi

Zbog izuzetnih rezultata ostvarenih u prijenosu dobre prakse, a na prijedlog vodeće stručnjakinje mreže Marie Joao Filgueiras Rauch te nositelja projekta “Volunteering cities” grada Athineou (Cipar) Grad Pregrada izabran je za detaljniju analizu kroz studiju slučaja koju provodi Urbact Secretariat, kao organizacija zadužena za implementaciju i nadzor glavnih aktivnosti unutar URBACT programa Europske unije. Prema mišljenju vodeće stručnjakinje mreže Volunteering Cities Marie Joao Filgueiras Rauch, Grad Pregrada pokazao je izuzetnu volju, upornost i predanost postavljenim ciljevima te ostvario rezultate iznad očekivanja.

– Razlog zbog kojeg sam preporučila Grad Pregradu je ostvareno pravo “vlasništvo”  nad postavljenim ciljevima i predanost svih sudionika  na lokalnoj razini (Grada, udruga, ustanova, poduzetnika, građana svih životnih dob) ostvarenju ciljeva. Takav angažman omogućio je Gradu Pregradi da ostvari izuzetne rezultate i nadiđe okvire dobre prakse ciparskoga grada Athienou, a primjeri i ideje korištene u Gradu Pregradi nadahnule su ostale partnere, uključujući i nositelja projekta u smjeru poboljšanja njihove dobre prakse. Od izuzetne važnosti u svemu tome bila je podrška, povjerenje i predanost gradonačelnika te Gradskog vijeća Grada Pregrade k postavljenim ciljevima, što je pridonijelo ostvarenju povjerenja i predanosti unutar same zajednice – istaknula je u svojoj preporuci Maria Joao Filgueiras Rauch.

Za potrebe izrade studije slučaja, u mjesecu studenom 2020. godine održan je online sastanak sa stručnjakom unutar URBACT-ovog Programa, Matthewom Baqueriza-Jacksonom, na kojem su sudjelovale službenice Grada Pregrade Marija Marjanović, kao koordinatorica projekta i Petra Vdović, kao koordinatorica za komunikaciju i odnose s javnošću, te ravnatelj gradskog Muzeja, dr. sc. Davor Špoljar, kao predstavnik URBACT Lokalne Grupe Grada Pregrade.

Urbact lokalna grupa okosnica projekta

Osim toga, Grad Pregrada predstavio se i na URBACT Infodanu održanom u organizaciji Udruge gradova u Republici Hrvatskoj, kao Nacionalne URBACT kontakt točke. Uz Pregradu, primjere dobre prakse u području građanske participacije predstavili su gradovi Varaždin, Dubrovnik i Novigrad, dok su primjere dobre prakse na području klimatskih promjena predstavili Šibenik, ZEZ (Akcelerator gradova) i Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (Program zelene infrastrukture).

Grad Pregrada istaknuo je primjere/aktivnosti dobre prakse koji se provode na području grada, a koji su primjenjivi i u drugim gradovima/općinama poput: malih volontera Dječjeg vrtića Naša radost Pregrada, susreta i razgovora u organizaciji Gradskog muzeja i knjižnice te GDCK Pregrada, „Fizioterapije na usluzi“ u organizaciji SŠ Pregrada i Udruge umirovljenika Pregrada, blagdanskih kolača u organizaciji SŠ Pregrada, Grada Pregrade, GDCK Pregrada i lokalnih poduzetnika,    provedene crowdfunding kampanje „SMASH – Vratimo tenis u Pregradu!“ i uređenja pomoćnog igrališta NK Pregrade u organizacije Sportske zajednice Grada Pregrade, Teniskog kluba Pregrada, NK Pregrada i Grada Pregrade te mobilnosti za sugrađane u organizaciji GDCK Pregrada.

– Navedene aktivnosti samo su neke od mnogih koje članovi URBACT Lokalne Grupe provode na području grada, s ciljem poboljšanja kvalitete života naših građana – ističe koordinatorica projekta Marija Marjanović te dodaje da sva postignuća Grada Pregrade u prijenosu dobre prakse polaze od snažne motiviranosti, predanosti i ambicioznosti članova Urbact lokalne grupe.

– Članovi ULG Grada Pregrade već dvije godine rade na prijenosu dobre prakse te definitivno možemo reći da je grupa okosnica ovog projekta. Svi njeni članovi svojim svakodnevnim radom doprinose podizanju kvalitete života građana različitih dobnih skupina, različitih životnih priča i potreba – zaključuje koordinatorica projekta Marija Marjanović.


Provedba projekta nastavlja se do 04. lipnja 2021. godine, s obzirom da se brojne aktivnosti uslijed pandemije korona virusa nisu mogle provesti u protekloj 2020. godini. Planira se provedba još tri međunarodna sastanka, te organizacija FINAL EVENT-a u Gradu Pregradi koja je planirana za travanj 2021. Naravno, realizacija će ovisiti o epidemiološkoj situaciji u državama partnerima i Hrvatskoj, a sve novosti u vezu projekta Volunteering Cities  i URBACT Programa mogu se pratiti na službenim web stranicama www.pregrada.hr i https://urbact.eu/urbact-hrvatska.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba

Prijavite se na naš newsletter