Ministarstvo poljoprivrede najavilo:

Uskoro u RH jedinstveno osiguranje za štete od divljači koje će uključiti i poljoprivredne usjeve

Objavljeno: 11.11.2020. LB

Jedan od nezaobilaznih negativnih čimbenika lovnog gospodarenja su štete od divljači, jer ona svojim obitavanjem, potrebama za hranom, dnevnom ili sezonskom migracijom, utječe na stanište, floru i faunu, što u određenom trenutku kada taj utjecaj prijeđe u neprihvatljiv, predstavlja problem i očituje se kao šteta.

Prometnice i divljač

Zbog porasta broja motornih vozila i sve veće mreže prometnica, štete od divljači su u značajnom porastu, a isto tako utjecajem ljudi na okoliš te intenzivnijim obrađivanjem poljoprivrednih površina, stanište se mijenja i smanjuje, pa se divljač prilagođava novonastalim uvjetima i hranu nalazi na poljoprivrednim poljima.

Kako bi se taj izuzetno veliki teret ublažio, unazad tri godine, Ministarstvo poljoprivrede iz državnog proračuna financira policu osiguranja u ukupnom iznosu od 52,7 milijuna kuna samo za štete u prometu. Sada, po prvi puta puta, pristupilo je i primjeni optimalnog modela koji uključuje i štete na poljoprivredi, a ukupna procijenjena vrijednost je 60 milijuna kuna godišnje i potpuno se financira iz državnog proračuna. Ovim modelom će se omogućiti ravnopravni uvjeti za sve sudionike te sačuvati poljoprivredna proizvodnja koja trpi štete od divljači, ali istovremeno omogućiti nesmetano obavljanje lova.

Odgovornost osiguranika

Predmet novog osiguranja je odgovornost osiguranika za štetu od divljači zbog smrti, ozljede tijela ili narušavanja zdravlja te oštećenja ili uništenja stvari treće osobe (uključujući štetu na motornom, priključnom ili željezničkom vozilu) te štete koju divljač prouzroči na poljoprivrednim kulturama i koja nastane uslijed naleta motornog, priključnog ili željezničkog vozila na divljač ili uslijed naleta divljači na motorno, priključno ili željezničko vozilo. Trećom osobom se smatra oštećena osoba, kao i članovi i djelatnici osiguranika te članovi njihovih obitelji. Osiguranici će biti svi davatelji prava lova i lovoovlaštenici u RH prema Središnjoj lovnoj evidenciji na dan zaključenja ugovora o javnoj nabavi. Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja, zainteresirani gospodarski subjekti svoje komentare, prijedloge i mišljenja mogu dostaviti elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH, zaključno do 12. studenoga.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba

Prijavite se na naš newsletter