TJEDAN EU FONDOVA: Na press konferenciji istaknuto kako je na područje zdravstva u KZŽ u dvije godine stiglo 35 milijuna kuna, a posebno je predstavljen projekt “Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja KZŽ”

“Smanjili smo broj uputnica za Zagreb i Zabok, a izgled i opremljenost naših ambulanti sada udovoljava kriterijima 21. stoljeća”

Objavljeno: 13.03.2019. Jelena Jazbec

U sklopu Tjedna EU fondova, u Krapinskim Toplicama je održana konferencija za medije na temu povlačenja europskih sredstava na područje zdravstva u Krapinsko – zagorskoj županiji, s posebnim naglaskom na EU projekt “Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja Krapinsko – zagorske županije”.
– U protekle dvije godine, kroz različite projekte je u Krapinsko – zagorsku županiju povučeno 1,2 milijarde kuna, od čega 35 milijuna kuna za područje zdravstva. Krapinsko – zagorska županija nositelj je projekta “Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja Krapinsko – zagorske županije”. Zatim je tu projekt Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, koji je završen, “Opremanje dnevnih bolnica i dnevne kirurgije OB Zabok i bolnice hrvatskih veterana”, ukupne vrijednosti 15,7 milijuna kuna, koji je gotovo u cijelosti financiran iz sredstava EU fondova. No, uz ulaganje u infrastrukturu, izuzetno nam je važno ulaganje u ljudske resurse, pa je tako Dom zdravlja Krapinsko – zagorske županije prijavio i realizirao projekt “Specijalističko usavršavanje doktora medicine”, kojim se osigurava specijalizacija za pet liječnika obiteljske medicine, četiri pedijatra, jednog ginekologa i jednog rendgenologa. Projekt je vrijedan 10,5 milijuna kuna i u potpunosti je financiran EU sredstvima. Isto tako, Zavod za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije prijavio je projekt “Specijalizacijom do visokokvalitetnih usluga hitne medicine”, vrijedan 1,2 milijuna kuna, također u potpunosti pokriven europskim sredstvima, koja su namijenjena specijalizaciji liječnika hitne medicine – rekla je Petek, dodavši kako se trenutno razvijaju i dva nova velika projekta.

Krapinske i Stubičke Toplice

– Jedan je dogradnja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, vrijedan 150 milijuna kuna, za koji se trenutno izrađuje glavni projekt u iznosu od oko dva milijuna kuna, rade se geotehnička ispitivanja kako bi sve bilo spremno za traženje izvora financiranja na europskim natječajima ili na neki drugi način. Drugi je projekt vezan uz dogradnju i izgradnju vanjskih bazena u sklopu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju u Stubičkim Toplicama. Projekt je isto tako vrijedan oko 150 milijuna kuna, a radi se o četiri bazena, hotelu i svim popratnim sadržajima. Trenutno je u tijeku postupak javne nabave za početak i završetak prve faze, koja uključuje izgradnju jednog vanjskog bazena i popratnu infrastrukturu vezanu uz taj bazen. Postupak javne nabave je morao biti ponovljen jer su ponude dobivene na natječaju bile daleko iznad procijenjene vrijednosti – istaknula je Petek.
Ravnateljica Zagorske razvojne agencije Karolina Barilar predstavila je projekt “Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja KZŽ”, koji je počeo 1. ožujka 2017., a završava u rujnu 2019.
– Do završetka projekta preostaje nabava još jednog dijela medicinsko – tehničke opreme. Planirana vrijednost projekta bila je 8,2 milijuna kuna, no zbog obuhvata radova i stanja na tržištu, realizirana se vrijednost povećala za gotovo milijun kuna, te je dosegla iznos od 9,1 milijun kuna, od čega su 2,1 milijun kuna sredstva Krapinsko – zagorske županije, dok je preostali iznos sufinanciran sredstvima Europske unije. Aktivnosti projekta odnose se najvećim dijelom na nabavu dijagnostičko – terapijske i ostale medicinsko – tehničke opreme, kao i na manje infrastrukturne zahvate. Opremljene su gotovo sve ambulante Doma zdravlja na području Krapinsko – zagorske županije, ovisno o njihovim potrebama, a opremale su se ambulante obiteljske medicine, primarne pedijatrije, ginekologije, dentalne medicine, RTG kabineti i kabineti fizikalne medicine. Od ukupno devet milijuna kuna, koliko je vrijedan projekt, 4,5 milijuna kuna utrošeno je na nabavu opreme, odnosno, za modernizaciju rada ambulanti, a druga polovica sredstava na sanaciju ambulanti, njih devet na području Krapinsko – zagorske županije – rekla je Barilar.
O novoj opremi u zagorskim ambulantama govorila je ravnateljica Doma zdravlja KZŽ Nada Dogan.

Uvjeti rada

– Ovim smo projektom poboljšali uvjete rada naših djelatnika, koji su sada dobili nove prostore u kojima im je zadovoljstvo raditi i primati pacijente, a samim time smo u ambulantama Krapinsko – zagorske županije postavili ljestvicu više. Opremili smo se novom opremom i time dobili nove usluge, pa ćemo ispuniti ono što piše u opisu projekta, a to je da ćemo za pet posto smanjiti broj uputnica u poliklinike i u opću bolnicu. Što se tiče dijagnostike, dobili smo novi rendgen aparat u Zlataru, nabavili smo četiri ultrazvučna aparata, pa tako imamo novu uslugu u ginekološkoj ordinaciji Donja Stubica, 3D i 4D ultrazvuk, koji je izazvao oduševljenje budućih majki. U Krapini smo dobili pedijatrijski ultrazvuk, a tu je i ultrazvuk kojim radimo doppler karotida i TCD. U ginekologiji radimo kolposkopiju, što je vrlo važno za otkrivanje raka maternice i CTG, a u općoj obiteljskoj medicini naše ambulante imaju spirometre. Mislim da smo ovime puno pomogli našim pacijentima i olakšali im da ne moraju putovati u Zagreb ili Zabok. Što se tiče izgleda novih ambulanti, smatram da novi prostori zaista udovoljavaju kriterijima 21. stoljeća – zaključila je Dogan.
Nakon press konferencije, organiziran je obilazak ambulante u Krapinskim Toplicama, koja je u sklopu spomenutog projekta u potpunosti rekonstruirana – novouređene su sve ambulante opće medicine, ambulante dentalne medicine, čekaonice, sanitarni čvorovi i okoliš. Vrijednost radova bila je 1,3 milijuna kuna i to je ujedno najveća investicija u sklopu projekta sanacije devet zagorskih ambulanti. Do kraja godine bit će dovršena i fasada.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba