KRAKOM – VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

Javni oglas – ponuda za osnivanje prava služnosti

Objavljeno: 31.10.2017. zagorjeinternational

Predmet: Javni oglas – ponuda za osnivanje prava služnosti

Broj: 236 – 16 – 1/2016

U Krapini, 31. listopada 2017. godine

Temeljem članka 30. i članka 32. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne novine“ broj 74/14 i 69/17) Krakom – vodoopskrba i odvodnja d.o.o., objavljuje:

 

JAVNI OGLAS (PONUDU ZA OSNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI NA ZEMLJIŠTU)

 

kojim poziva vlasnike/suvlasnike na sporazumno rješavanje imovinskopravnih odnosa/ustanovljenja stvarne služnosti radi izgradnje i održavanja cjevovoda odvodnje na nekretninama upisanim u:

 

K.O. KRAPINA: zk.č.br. 2853/8, 2853/9, 2853/6, 2827/9, 2827/11, 2827/15, 2851/2, 2849/15, 2849/14, 2849/13, 2849/2, 2849/1, 2848/2, 2848/1, 2944/1, 2944/6, 2944/2, 2944/7, 2928/6, 2931, 3552/23, 3552/22, 3552/21, 2942, 2943/17, 2943/10, 2943/11, 2943/12, 3061/3, 3324, 3323/2, 3321, 3320, 3354, 3355, 3356, 3359, 3360, 3362/1, 3362/2, 7129, 7132, 7128/1, 7128/3, 7128/4, 7128/2, 7125/2, 7124/3, 7341/2, 6519, 6520, 6522/1, 6524/1, 6525/1, 6594/2, 6592, 6586, 6589/1, 6588/1, 6588/2, 6536, 6723/1, 6723/2, 6723/5, 6724/1, 6724/2, 6724/3, 6722/1, 6722/2, 6722/3, 6728/17, 6728/18, 6728/19, 6843/2, 6830/1, 6830/5, 6830/2, 6842/1, 6842/3, 6841/1, 6841/3, 6834/1, 6835/3, 6836, 7127/2, 7126/2, 7124/3, 7124/2, 7123/2, 7122/5, 7121/2, 7120/2, 7119/2, 7118/2, 7117/2, 7116/2, 7115/2, 7114/2, 7114/6, 7114/10, 7114/14, 7113/2, 7112/2, 7111/2, 7110/2, 7109/2, 7109/5, 7108/2, 7107/2, 7106/2, 7105/4, 7105/3, 7104/2, 7103/4, 7103/3, 7102/2, 7101/4, 7099/1, 7096/2, 7095/6, 7095/2, 7094/2, 7093/2, 7092/2, 7091/2, 7090, 7036/1, 7036/2, 7036/3, 7043/1, 7051/2, 7051/1, 7052, 7245/5, 7245/4, 7245/3, 7235/4, 7235/3, 7233/3, 7233/1, 7232/1, 7232/2, 7229/5, 7229/4, 7229/3, 7252/1, 7253/2, 7256/5, 7257/2, 7257/6, 7258/2, 7258/6, 7259/2, 7260/2, 7261/2, 7262/2, 7263/2, 7264/2, 7265/3, 7266/2, 7267/2, 7267/6, 7267/7, 7268/2, 7269/2, 7273/2, 7275/2, 7274/1, 7274/2, 7309/2, 7309/3, 7309/4, 7309/5, 7328/3, 7328/6, 7329/1, 7329/2, 7327/5, 7327/3, 7320/3, 7321/2, 7321/4, 7320/2, 7317/1, 7316;

K.O. KRAPINA GRAD: zk.č.br. 3872, 4566, 4565, 4590, 4585, 667/2, 688, 687, 684, 4366, 4430, 4766, 4769, 4983/1, 4980;

K.O. VELIKA VES: zk.č.br. 115/45, 115/43, 115/42, 115/23, 115/12, 115/11, 117/15, 117/2, 117/3, 117/4, 124/33, 124/32, 124/29, 124/28, 124/24, 124/22, 124/21, 124/17, 124/10, 260/2, 255/2, 252/1, 250/1, 249/2, 241/1, 241/2, 240/3, 236/5, 236/3, 236/7, 233/3, 233/4, 233/17, 220/1, 220/2, 220/3, 212/1, 212/2, 190/2, 191/1, 191/4, 191/3, 180/1, 179/1, 171/2, 167/4, 167/5, 167/6, 165/1, 165/14, 165/6, 165/7, 165/10, 165/13, 164/1, 163/2, 161/2, 161/3, 161/4, 161/5, 161/6, 161/17, 161/18, 168/3, 167/4, 947/1, 950/2, 950/4, 952/1, 955/1, 956/3, 956/4, 956/16, 112/46, 93/11, 93/19, 268/4, 268/8, 299, 298/2, 145/36, 145/37, 145/26, 145/25, 145/6, 145/7, 145/8, 145/9, 145/10, 145/31, 145/11, 145/12, 145/13, 145/14, 145/15, 145/28, 145/16, 145/17, 145/18, 145/19, 149/1, 149/2, 149/3, 149/4, 149/5, 149/28, 149/6, 149/7, 149/8, 149/9, 149/10, 149/11, 149/12, 149/13, 149/14, 149/15, 149/16, 149/17, 149/29, 149/30, 149/19, 150/3, 150/5, 150/4, 150/6, 158/1, 158/2, 158/3, 158/4, 158/5, 159/41, 159/42, 145/33, 158/37, 158/21, 158/17, 158/18, 1036/1, 1037/3, 1037/14, 1037/13, 1037/12, 1037/11, 1037/10, 1037/6, 1037/5, 1037/2;

K.O. DONJA PAČETINA: zk.č.br. 1366/6, 1366/7, 1366/1, 1367/4, 1359/1, 1359/2, 1359/9, 1359/6, 1359/1, 1359/2, 1359/9.

 

Krakom – vodoopskrba i odvodnja d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, Gajeva 20, Krapina, OIB:18850488440, investitor je projekta “Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Krapina” temeljem pravomoćnih lokacijskih i građevinskih dozvola:

1. Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru: “Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Krapina – Sekundarna mreža Grada Krapine“, izdana 30.06.2011. godine od Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine, KLASA:UP/I-350-05/11-01/010, UR.BROJ:2140/01-04-0402-11-17; Potvrda glavnog projekta, KLASA:361-03/12-01/008, URBROJ: 2140/01-04-0403-13-07, izdana 01.08.2013. godine,

2. Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru: „Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Krapina – Glavni kolektor Radoboj – Krapina“ izdana 19.07.2011. godine od Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, KLASA:UP/I-350-05/11-01/89, UR.BROJ:2140/01-07/1-11-27; Potvrda glavnog projekta, KLASA:361-03/12-01/96, URBROJ:2140/01-08/1-14-9, izdana 24.01.2014. godine,

3. Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru: „Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Krapina – Glavni kolektor Gornja Pačetina – Krapina i glavni kolektor Donja Šemnica – Krapina“ izdana 21.07.2011. godine od Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, KLASA:UP/I-350-05/11-01/88, UR.BROJ:2140/01-07/1-11-29; Potvrda glavnog projekta, KLASA:361-03/12-01/95, UR.BROJ:2140/01-08/1-14-11, izdana 24.01.2014. godine,

4. Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru: „Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Krapina – Područje naselja Grada Krapine – Sekundarna kanalizacija“, izdana 25.02.2015. godine od Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine, KLASA:UP/I-350-05/15-01/000001, UR.BROJ:2140/01-04-0401-15-0013,

5. Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru: „Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Krapina – Retencijski bazen Krapina i spojni cjevovodi“, izdana 11.05.2011. godine od Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine,  KLASA:UP/I-350-05/11-01/008, UR.BROJ:2140/01-04-0402-11-11; Potvrda glavnog projekta, KLASA:361-03/12-01/007, UR.BROJ:2140/01-04-0402-13-07, izdana 21.08.2013. godine,

6. Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru: „Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Krapina – Glavni kolektor 2.1. – (dodatno projektiranje I. faze sustava)“, izdana 30.12.2014. godine od Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine, KLASA:UP/I 350-05/14-01/0012, UR.BROJ:2140/01-04-0401-14-12.Interes Republike Hrvatske utvrđen je člankom 22. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14).

POZIVAJU SE VLASNICI/SUVLASNICI NAVEDENIH NEKRETNINA da sa Krakom-vodoopskrbom i odvodnjom d.o.o., kao korisnikom služnosti (nepotpunog izvlaštenja), zaključe ugovor o osnivanju prava služnosti u visini tržišne naknade kako slijedi:

Rok isplate naknade radi ustanovljenja prava služnosti je 60 dana od dana sklapanja ugovora.

POZIVAJU SE UKNJIŽENI VLASNICI/SUVLASNICI DA U ROKU OD 8 DANA OD DANA OBJAVE OVE PONUDE PRISTUPE U KRAKOM – VODOOPSKRBU I ODVODNJU d.o.o., GAJEVA 20, 49000 KRAPINA, PRAVNI ODJEL, svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 sati, ILI SE PISMENO IZJASNE NA PONUDU SPORAZUMNOG RJEŠAVANJA IMOVINSKOPRAVNIH ODNOSA (OSNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI) na adresu sjedišta tvrtke ili na e-mail: [email protected]

Protekom roka objave ponude, ista ima karakter dokaza da je Krakom – vodoopskrba i odvodnja d.o.o. kao korisnik služnosti (nepotpunog izvlaštenja) prethodno s vlasnikom nekretnine pokušao sporazumno riješiti pitanje osnivanja prava služnosti u smislu odredbe članka 31. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade.

Ukoliko vlasnici/suvlasnici navedenih nekretnina iz ove ponude u navedenom roku ne prihvate ovu ponudu, Krakom – vodoopskrba i odvodnja d.o.o. će pokrenuti postupak nepotpunog izvlaštenja sukladno odredbama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade.

Za sve informacije stojimo na raspolaganju putem telefona: 049/382-708.

 

Za Krakom – vodoopskrbu i odvodnju d.o.o.

DIREKTOR

Danijel Kranjčec, ing.građ.

Najnovije po kategorijama

“Želimo osvijestiti javnost o prisutnosti projekata omogućenih EU sredstvima u lokalnoj zajednici, ali i zadržati svijest građana o uključenosti rezultata EU projekata u naše svakodnevne živote”

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba

Prijavite se na naš newsletter