Željko Pavić:

“Varjačić se nakon što je stupio na dužnost odrekao naknade, pa ona ni ne postoji u proračunu i nije je se mogao ni odreći – most su platili svi Krapinčani”

Objavljeno: 08.04.2017. zagorjeinternational

 

Predsjednik Gradskog vijeća Krapine Željko Pavić (SDP), reagirao je na članak “Jeste li znali? Za izgradnju mosta kod Kotke u Krapini Branko Varjačić se odrekao svoje četverogodišnje naknade”, koji je u subotu (danas) objavljen u digitalnim novinama Zagorje International, kao i na news portalu.
Reagiranje prenosimo u cijelosti:

Poštovani, u navedenom je članku napisano nekoliko netočnih navoda. Branko Varjačić se nakon što je stupio na dužnost zamjenika gradonačelnika odrekao naknade za obnašanje te dužnosti. Nakon njegovog odricanja trošak za tu naknadu se više nije planirao u proračunu za slijedeće godine i njegova naknada kao takva ne postoji ni na prihodovnoj ni na rashodovnoj strani Proračuna, pa se ne može ni potrošiti. Proračun donosi Gradsko vijeće , što znači da Gradsko vijeće usmjerava sredstva u skladu s potrebama i planovima vezanim za funkcioniranje i razvoj grada. 2015. godine prijedlog gospodina Varjačića je bio da se izgradi pješački most uz postojeći most i to je podržano uvjetno u proračunu za 2016. godinu. – vidi se u dokumentu Proračun grada Krapine za 2016. sa projekcijom za 2017. i 2018 godinu na strani 7.
Prijelog je privaćen uvjetno jer je na koordinaciji sa gradonačelnikom iznesen moj prijedlog da se u izgradnju pješačkog mosta ne kreće toliko dugo, dok se svi ne uvjerimo da nije moguća izgradnja novog nosta u širem profilu, mosta koji će omogućiti nesmetani promet i automobila i prolaz pješaka. Stručne službe grada i gradonačelnik su u konačnici od konzervatora dobili suglasnost za izgradnju mosta u punom profilu i ta je investicija izglasana prilikom donošenja proračuna za 2017., a izvor financiranja su opći prihodi i primici, što se vidi se u dokumentu Proračun grada Krapine za 2017. sa projekcijom za 2018. i 2019. godinu, strana 7.

Budući da je investicija planirana iz Općih prihoda i primitaka koji su najvećim dijelom prihodi od poreza, svima mora biti jasno da su most financirali građani grada Krapine plaćanjem poreza i svaki građanin Krapine može s punim pravom reći da je most financiran od njegovih uplata u proračun grada. Svako drugo tumačenje upravljanja proračunskim sredstvima, osim vezano za sredstva koja se namjenski uplate u proračun je netočno, nekorektno i obmanjivanje građana, a kao što gospodin Varjačić i sam navodi u članku, pokušaj kupovine glasova. Glasovi se trabaju zaslužiti radom, a ne obmanom – zaključio je Pavić u svom demantiju.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba