Općina Hrašćina

Usvojen proračun od 8,6 milijuna kuna

Objavljeno: 22.12.2016. mladenmandic

Općinsko vijeće Hraščine usvojilo je proračun za iduću godinu, koji je planiran u iznosu od 8,6 milijuna kuna. Od ukupnog iznosa od 5,5 milijuna kuna, većinu novca Općina planira ostvariti putem EU natječaja. Pri tom se 4,5 milijuna kuna odnosi na rekonstrukciju Društvenog doma i uređenje parkirališta, 942 tisuća kuna na asfaltiranje nerazvrstanih cesta i 210 tisuća kuna na općinski Prostorni plan.

Sedam za, dva suzdržana

Što se tiče prihoda iz poreza i prireza, oni su planirani u iznosu od 1,9 milijuna kuna, što je otprilike na razini ovogodišnjeg ostvarenja. Veći iznos prihoda odnosi se na komunalne i ostale naknade, gdje se planira prikupiti 429 tisuća kuna. Proračun je prihvaćen sa sedam glasova za i dva suzdržana. Od ostalih odluka Općinskog vijeća, vijećnici su usvojili odluku o raspoređivanju novca za redovno financiranje političkih stranaka zastupljenih u Vijeću. Iznos ostaje na istoj razini kao i ove godine, odnosno ukupno 11.200 kuna.

1500 kuna za djecu

Vijeće je također podržalo prijedlog da se za novorođenu djecu obiteljima i dalje isplaćuje po 1500 kuna po djetetu. Načelnik Branko Tukač ujedno je najavio da će se sljedeći tjedan organizirati potpisivanje ugovora sa stipendistima, a zajedno s predsjednicom Općinskog socijalnog vijeća Vesnom Miroić, načelnik će sljedeći tjedan posjetiti obitelji s djecom i mladima s teškoćama za koje je i ove godine općina Hrašžina pripremlila prigodne darove.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba