Općina Đurmanec

Postavljena javna rasvjeta u naselju Hromec

Objavljeno: 09.11.2016. Jelena Jazbec

Postavljena je javna rasvjeta uz državnu cestu u naselju Hromec, na području općine Đurmanec. Nakon što je HEP ODS Elektra Zabok izvršila rekonstrukciju i izmještanje niskonaponske mreže na potezu od zaselka Vešligaji – Petrovići u Hromcu, pa do Lupinjskog brega, uz državnu cestu D – 207, gdje je Općina Đurmanec razriješila imovinsko – pravne odnose za izmještanje mreže bliže prometnici, postavljena je rasvjeta uz tu dionicu državne ceste. Radove je u potpunosti financirala Općina Đurmanec, a u sklopu navedenog projekta, proširenje javne rasvjete izvršit će se još na odvojcima ceste prema zaselku Očki u Hromcu i prema zaselku Kranjci u Hlevnici.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba