ZDRAVSTVENE USTANOVE

U zagorskom zdravstvu zaposleno 1959 osoba s prosječnom neto plaćom od 6256 kuna

Objavljeno: 04.11.2016. mladenmandic

U zagorskom zdravstvu sveukupno je zaposleno, što medicinskih, što nemedicinskih radnika, njih ukupno 1959, s prosječnom neto mjesečnom plaćom od 6256 kuna. Ove godine, sukladno kolektivnim ugovorima, povećane su plaće u svim zdravstvenim ustanovama, a plaće su bile veće tamo gdje je veći broj stručnih medicinskih radnika u odnosu na tehničko osoblje. Sve ustanove poslovale su pozitivno.
Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana imala je ukupni prihod od 77.199.124 kune, što je za 13,09 posto više u odnosu na isto razdoblje lani, dok im je ukupni prihod bez novca za gradnju nove bolnice za 15,46 posto veći u odnosu na lani. Ukupni izdaci Bolnice iznosili su 75.342.799 kuna, što je 7,15 posto više nego lani. Zabilježen je višak prihoda u odnosu na ukupne izdatke i to u iznosu od 1.856.325 kuna U tome su Izdaci za bruto plaće i naknade te ostali izdaci za zaposlene iznosili 45 milijuna kuna i veći su za 7,4 posto i sudjeluju s 67,96 posto. U Bolnici je zaposleno 606 radnika, s prosječnom neto plaćom od 6933 kune, što je za 6,53 posto više u odnosu na lani.

Specijalna bolnica Krapinske

Specijalna bolnica Krapinske Toplice ostvarila je prihod od 59.548.376 kuna, koji je veći za 3,53 posto nego lani. Ukupni rashodi iznose 56.057.173 kuna i manji su za 0,1 posto. Ostvareni višak prihoda iznosi 3.491.203 kuna. Izdaci za bruto plaće i naknade za zaposlene iznose 40.831.939 kuna i veći su za 5,68 posto nego lani. Oni sudjeluju sa 72,84 posto u svim izdacima. U Bolnici je zaposleno 735 radnika, 24 više nego lani, a prosječna neto plaća iznosila je 5707 kuna, što je za 2,39 posto više. Specijalna bolnica Stubičke Toplice ostvarila je prihod od 15.979.149 kuna, koji je veći za 2,61 posto u usporedbi s lanjskim. Ukupni rashodi iznose 18.929.763 kn i u usporedbi s 2015., veći su za 28,99. Bolnica je ostvarila manjak prihoda nad izdacima u iznosu od 2.950.614 kn, no spominju da su viškom prihoda u 2015. godini, u iznosu od 5.541.800 kuna, financirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine. Sukladno navedenom, izvršena je korekcija financijskog rezultata, tako da su za preneseni višak prihoda iz 2015. godine u iznosu od 4.445.824 kuna smanjeni izdaci, te korigirani iznose 14.483.939 kn. Stoga proizlazi da je Bolnica ostvarila višak prihoda u iznosu od 1.495.210 kn. Izdaci za bruto plaće i naknade iznose 10.523.738 kn i veći su za 3,97 posto. Izdaci za zaposlene sudjeluju s 55,6 posto. U Bolnici je zaposleno 177 radnika, a prosječna neto plaća iznosila je 6053 kune, što je za 5,71 posto više nego lani. Dom zdravlja Krapinsko – zagorske županije ostvario je ukupni prihod od 25.167.636, koji je manji za 1,13 posto. Ukupni rashodi iznose 24.990.568 kuna, i u usporedbi s 2015. godinom, manji su za 1,62 posto. Ostvaren je višak prihoda u iznosu od 177.068 kn. Izdaci za bruto plaće i naknade iznose 15.738.012 kn i veći su za 6,17 posto. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju sa 62,99 posto. Zaposleno je 278 radnika, a prosječna neto plaća iznosi 5.702,08 kn, što je za 2,34 posto više nego lani. Zavod za hitnu medicinu ostvario je ukupan prihod 9.397.658 kn i veći je za 1,41 posto, a rashodi su 9.387.081 kn. Ostvaren je višak prihoda od 10.577 kuna. Izdaci za bruto plaće i naknade iznose 6.443.219 kn i veći su za 5,02 posto u odnosu na lani i u ukupnim izdacima sudjeluju sa 68,64 posto. U Zavodu je bilo zaposleno 84 radnika. Prosječna neto plaća iznosi 7.581 kunu, što je za 7,09 posto više u odnosu na lani.

Najveći prosjek plaća u Ljekarni

Zavod za javno zdravstvo Zlatar ostvario je ukupni prihod od 6.631.294 kn, koji je veći za 15,07 posto. Ukupni rashodi su 6.203.277 kn i veći su za 15,78 posto. Ostvaren je višak prihoda u iznosu od 428.017 kuna. Izdaci za zaposlene sudjeluju s 57,59 posto. Na Zavodu je zaposlen 51 radnik, a prosječna neto plaća iznosi 6656 kuna, što je za 7,61 posto više nego lani. Ljekarna Krapinsko – zagorske županije ostvarila je ukupni prihod od 15.079.765 kuna, koji je manji za 1,86 posto. Ukupni rashodi iznosili su 14.615.692 kn i u usporedbi s istim razdobljem lani, manji su za 0,9 posto. Ljekarna je ostvarila višak prihoda u iznosu od 464.073 kn. Izdaci za bruto plaće i naknade iznose 2.330.939 kn i manji su za 0,64 posto u odnosu na lani. Izdaci za zaposlene u ukupnim izdacima sudjeluju s 15,95 posto. U Ljekarni je bilo zaposleno 28 radnika, a prosječna neto plaća iznosila je 8094 kn, što je za 5,97 posto više nego lani.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba