Provedba projekta FRISCO1

U Zagorju će se realizirati tri projekta – uređenje mosta u Humu na Sutli, korita rijeke Sutle te uređenje Sutlanskog jezera

Objavljeno: 03.10.2016. mladenmandic

U Hrvatskim vodama službeno je obilježen početak provedbe Projekta FRISCO1, punog naziva “Prekogranično usklađeno slovensko – hrvatsko smanjenje rizika od poplava – strateški projekt 1 – negrađevinske mjere”. Projekt FRISCO1 je strateški međunarodni projekt hrvatskih i slovenskih partnera – institucija vodnoga gospodarstva i suradničkih institucija obiju država. Kako se rizik od poplava smatra najvećim rizikom s najvećim prekograničnim utjecajem te je zajedničko upravljanje rizicima od poplava nužnost i imperativ institucija vodnoga gospodarstva obiju država, ovu nužnost prepoznala je i Stalna hrvatsko – slovenska komisija za vodno gospodarstvo.

Šest slivova

Projektom se planiraju provesti odabrane negrađevinske mjere upravljanja rizicima od poplava na šest prekograničnih slivova – Kupa, Sutla, Drava, Mura, Dragonja i Bregana, s ciljem smanjenja rizika od poplava. Prekogranično područje ovih šest slivova obuhvaća površinu od 35,5 četvornih kilometara, od čega 2,3 četvorna kilometra ili 6,4 posto čini područje sa značajnim rizicima od poplava, na kojem živi 8328 stanovnika. Projektno područje pokriva sedam županija s hrvatske strane (Istarska, Primorsko – goranska, Karlovačka, Zagrebačka, Krapinsko – zagorska, Varaždinska i Međimurska, te sedam statističkih regija sa slovenske strane, odnosno 77 jedinica lokalne samouprave – 42 s hrvatske strane i 35 sa slovenske strane.

Osam partnera

Ukupna vrijednost Projekta FRISCO1 iznosi 4.070.950 eura, od čega će se 85 posto novca sufinancirati iz INTERREG V-A, dok će preostalih 15 posto pokriti nacionalno sufinanciranje. Provedba projekta FRISCO1 je predviđena u trajanju od tri godine, a nastavno je predviđena i provedba projekta FRISCO2, planirana u trajanju od dvije godine, s mogućnošću provedbe pilot projekta. Za Zagorje su predviđena tri projekta. To su uređenje mosta na graničnom prijelazu između Huma na Sutli i Rogateca, ponovno uređenje Sutlanskog jezera, odnosno jezera Vonarje, te uređenje dijela korita rijeke Sutle između općina Zagorska Sela i Kumrovec, područja koja su redovito za većih kiša poplavljivala. Projekt FRISCO1 provodi osam projektnih partnera, od kojih su tri iz Hrvatske, a pet iz Slovenije, među kojima su Hrvatske vode vodeći partner, a Ministarstvo za okolje in prostor koordinator slovenskih partnera.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba