Bedekovčina

Općina OPG-ovima financira ispitivanje i analizu tla za nove nasade

Objavljeno: 27.09.2016. mladenmandic

Općina Bedekovčina i Srednja škola Bedekovčina sklopit će Ugovor o suradnji za ispitivanje i analizu tla za potrebe mještana koji imaju prebivalište na području Općine i imaju registriran OPG. U Srednjoj školi Bedekovčina, u Pedološkom laboratoriju obavljat će se kemijska analiza tla, gdje se određuje biljno hranidbeni kapacitet tla, odnosno količina makroelemenata (N, P,K), pH, količina humusa, ukupnog dušika, kalcijevih karbonata te aktivno vapno i hidrolitička kiselost. Na temelju dobivenih podataka, pisat će se preporuka gnojidbe za određenu kulturu. Pozivaju se svi zainteresirani da dostave zahtjev za financiranjem Općini Bedekovčina, gdje će se dobiti potvrdu o financiranju, koju s uzorkom tla dostavljaju Srednjoj školi Bedekovčina. Financiranje analize tla odnosi se na nove nasade, a analiza tla za postojeće nasade neće se financirati.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba