Pomoć gradovima i općinama

Za sanaciju divljih odlagališta, Županija izdvojila 71.772 kune

Objavljeno: 06.08.2016. mladenmandic

Krapinsko – zagorski župan Željko Kolar donio je odluku o sufinanciranju sanacije divljih odlagališta na području Krapinsko – zagorske županije u ovoj godini. Novac je namijenjen kao pomoć zagorskim gradovima i općinama na čijem području se nalaze divlja odlagališta i gdje im je to gorući problem. Budući da sanacijom samih divljih odlagališta ne prestaje problem nesavjesnog postupanja građana s otpadom, Županija je, u suradnji s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije, provela preventivne mjere da više ne nastaju nova divlja odlagališta otpada, koja bi narušila prirodne ljepote zagorskih krajolika.
Županija će za sufinanciranje sanacije divljih odlagališta isplatiti 71.772 kuna, i to za sljedeća odlagališta – za lokaciju Martinci u Zlataru 6326 kuna, za lokaciju u zaseoku Ruseki u naselju Hrašćina – Gornjaki 15 tisuća kuna, za lokaciju Jakopići u općini Lobor 5610 kuna, za lokaciju Veliki Komor u Maču 13.747 kuna, za lokacije Pušlji, Brezje 1, Brezje 2, Horvati i Žalice u općini Mihovljan 12.652 kuna, za lokaciju Grabari u općini Novi Golubovec 6451 kuna i za lokaciju Grohot uz lokalnu cestu 22089 u općini Radoboj 11.925 kuna.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba