Osigurano 450 tisuća kuna

Natječaj za prijavu projekata udruga u području prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama otvoren do 4. svibnja

Objavljeno: 05.04.2016. Jelena Jazbec

Krapinsko-zagorska županija raspisala je natječaj za prijavu programa i projekata udruga u području prevencije zdravlja te skrbi o mladima i ranjivim skupinama. Udruge mogu prijaviti programe i projekte u prioritetnim područjima “zdravstvena i socijalna zaštita” i “briga o djeci i mladima”. Ukupna planirana vrijednost natječaja je 450 tisuća kuna, a maksimalni iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu iznosi najviše 30 tisuća kuna. Rok za podnošenje prijedloga programa i projekata je 4. svibnja. Udruga može prijaviti i ugovoriti samo jedan program ili jedan projekt, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci, no ista udruga može biti partner na više programa/projekata prijavljenih na natječaj. Prijedlozi se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije (www.kzz.hr). Dokumentaciju je potrebno poslati u papirnatom i elektroničkom obliku na mediju za pohranu podataka. Prijava se šalje putem pošte, kurirske službe ili osobnom predajom u pisarnicu KZŽ na sljedeću adresu: Krapinsko – zagorska županija, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade, Magistratska 1, 49000 Krapina.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba