Hum na Sutli

Idući tjedan besplatni odvoz krupnog otpada – donosimo raspored prikupljanja

Objavljeno: 28.03.2016. mladenmandic

Mještani općine Hum na Sutli imat će mogućnost besplatnog odvoza krupnog metalnog i nemetalnog otpada u razdoblju od idućeg utorka 5. travnja, do subote 9. travnja. Krupni otpad će se prikupljati po istim trasama kao i komunalni otpad na način “od vrata do vrata” i to prema sljedećem rasporedu:

Javljanje Humkomu

U utorak 5. travnja otpad će se prikupljati od 7 do 15 sati u mjestima Donje Brezno, Gornje Brezno, Zalug, Poredje, Prišlin, Mali Tabor i Lastine, u srijedu u mjestima, Grletinec, Druškovec Gora, Brezno Gora i Hum na Sutli, u četvrtak u mjestima Vrbišnica, Orešje Humsko, Druškovec Humski i Rusnica, u petak u mjestima Lupinjak, Strmec Humski i Klenovec Humski. U subotu 9. travnja mještani će moći krupni metalni i nemetalni otpad predati na odlagalištu otpada u Hum na Sutli od 7 do 15 sati Domaćinstva izvan trasa, a koja imaju krupnog metalnog i nemetalnog otpada, mogu se osobno javiti u sjedište poduzeća Humkom d.o.o., Hum na Sutli 175 ili telefonski na broj 049/340 097 ili na email: [email protected] i to do 4. travnja.
Akcija prikupljanja otpada podrazumijeva metalni otpad – poljoprivredna oprema, razni alati, ambalaža od metala i sl., električnu opremu – hladnjaci, štednjaci, usisavači, pile, rasvjetna oprema i sl., elektroničku opremu – računala, TV i sl., plastiku – razne posude, stolovi, stolice i sl. i ostali krupni otpad poput guma, namještaja i sl.

Opasni otpad

Opasni otpad poput azbestno-salonitnih ploča, akumulatora, baterija, boja, lakova i ulja nisu obuhvaćeni ovom akcijom. Mještani ga mogu zbrinuti pozivom na besplatni broj telefona 0800 0003 ovlaštenog sakupljača C.I.A.K.-a ili pozivom na broj Humkoma d.o.o. 049/340-097.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba