“4 Seasons Croatia“

Hrvatska ima golem potencijal za produljenje turističke sezone na sva četiri godišnja doba

Objavljeno: 27.03.2016. Jelena Jazbec

– Hrvatska ima izuzetne potencijale za razvoj zdravstvenog turizma, koji može omogućiti da se turistička sezona produlji na sva godišnja doba te da taj segment turizma donese veće prihode, kroz bolju iskorištenost kapaciteta vrhunskih hotela, wellnessa i lječilišta, ali i naših bolnica, poliklinika i ordinacija koje po kvaliteti usluga i osposobljenosti zdravstvenog osoblja nimalo ne zaostaju za svjetskim standardima – istaknuto je na konferenciji za novinare održanoj u srijedu u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Spomenuta je i 6. HTI konferencija zdravstvenog turizma u Beču, na kojoj je prvi puta predstavljen novi projekt promocije hrvatskog turizma kroz sva četiri godišnja doba “4 Seasons Croatia“.

Portal i društvene mreže

“4 Seasons Croatia“ je pravi primjer toga kako kroz kvalitetne novinarske tekstove, internetski portal koji se objavljuje na hrvatskom i engleskom jeziku, specijalizirana izdanja na stranim jezicima te intenzivno korištenje društvenih mreža, promocija može doprijeti do krajnjih korisnika usluga zdravstvenog turizma.
– Iako su od početka rada našeg portala prošla samo tri mjeseca, slobodno mogu reći da smo već postali prva adresa kada tražite bilo što vezano uz zdravlje i zdravstveni turizam, wellness, ljepotu, luksuzan smještaj i vrhunsku gastronomiju u Hrvatskoj – rekla je na koferenciji autorica projekta i glavna urednica portala i časopisa Andrea Šitum.

Izmjena administrativnih propisa

Sve aktivnosti vezane uz promociju hrvatskog zdravstvenog turizma podupire i budno prati Zajednica zdravstvenog turizma pri HGK, koja kao jedan od najvažnijih koraka ističe izmjenu administrativnih propisa, koji sada predstavljaju problem u poslovanju.
– Očekujemo od nove zdravstvene administracije da pristupi hitnim izmjenama postojećeg Zakona o zdravstvenoj zaštiti, kako bi se omogućilo bolje poslovanje specijalnih bolnica i lječilišta i njihova registracija za turističku djelatnost te registracija hotela za zdravstvenu djelatnost, što bi omogućilo poslovanje i van sezone. Paralelno s uklanjanjem zakonskih barijera, HTZ mora preuzeti i financirati nacionalnu promociju zdravstvenog turizma, ako želi opravdati visoku pozicioniranost zdravstvenog turizma u Strategiji razvoja turizma te ubrzati provedbu Akcijskog plana razvoja zdravstvenog turizma – naglasio je Marcel Medak, predsjednik Zajednice za zdravstveni turizam pri HGK.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba