Vijeće Marije Bistrice

Općina traži dodatnu reviziju vrijednosti općinskog udjela u Zagorskom vodovodu

Objavljeno: 15.03.2016. mladenmandic

Direktor Zagorskog vodovoda Mario Mihovilić je na sjednici Općinskog vijeća Marije Bistrice pojasnio nove promjene u cijeni vode, čija je osnovna cijena smanjena, ali je povećana naknada za razvoj. Naglasio je kako je temeljem plana poslovanja vidljiva mogućnost smanjenja osnovne cijene vode za 20 lipa. No, s druge strane za 20 lipa došlo je do povećanja naknade za razvoj, što Mihovilić opravdava brojnim projektima koji se provode ili su u planu.

Veća naknada

– Povećana naknada za razvoj potrebna je da bi se moglo financirati deset posto u investicijama, a ujedno će služiti i u plaćanju udjela u aglomeraciji. Ona je do sada iznosila 50 lipa, sada će biti 70 lipa po prostornom metru vode, a za krajnjeg korisnika voda će biti jeftinija za tri lipe za domaćinstva i za dvije lipe za gospodarstvo. Ova se promjena, naravno odnosi samo za vodu Zagorskog vodovoda, koji pokriva neke dijelove Marije Bistrice.
Vijeće je donijelo i odluku da se krene u reviziju poslovanja Općine od 2013. do 2015. godine, kako bi se vidjelo gdje se eventualno griješi, ali i u dodatnu reviziju vrijednosti udjela Općine Marija Bistrica u Zagorskom vodovodu. Predsjednik Vijeća Teodor Švaljek posebno je zabrinjavajućim istaknuo informaciju da se Zagorski vodovod smatra vlasnikom središnjeg magistralnog voda od izvorišta do Marije Bistrice.
– Revizijom želimo utvrditi činjenice, jer sigurno novčani tijek postoji, da zaista ne bi ispalo da nas neka regulativa na nivou države oštećuje kao općinu – napomenuo je Švaljek i dodao da Bistrički vodovod ima knjigovodstvenu vrijednost te postoje i ulaganja u zadnjim godinama, pa će revizija pokazati pravo stanje.

Nova vodosprema

Istaknuto je i da se planira također i izgradnja nove vodospreme u Cerinama od 600 prostornih metara te traju pripreme za izgradnju vodoopskrbnog sustava Hum Bistrički.
I po pitanju gospodarenja otpadom istaknuto je nezadovoljstvo te je istaknuta želja da u budućnosti Općina sa svojim komunalnim poduzećem sama gospodari otpadom.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba