Međunarodni dan civilne zaštite

Povodom Dana civilne zaštite, danas svečana sjednica Stožera zaštite i spašavanja Krapinsko-zagorske županije

Objavljeno: 03.03.2016. Jelena Jazbec

Međunarodni dan civilne zaštite obilježen je u utorak, a tim povodom Stožer zaštite i spašavanja Krapinsko-zagorske županije održat će danas svečanu sjednicu.

Stožer broji 19 članova, a bavi se prikupljanjem i obradom informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velikih nesreća i katastrofa, razvijanjem plana djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravljanjem reakcijama sustava civilne zaštite te poslovima informiranja javnosti.

Operativne snage

Članovi stožera su predstavnici operativnih snaga sustava civilne zaštite (vatrogastvo, crveni križ), upravnih tijela jedinice područne (regionalne) samouprave te predstavnici pravnih osoba od osobite važnosti za sustav civilne zaštite županije, a koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje redovne djelatnosti (Vodoprivreda Zagorje, ŽUC, Dom zdravlja, Zavod za hitnu medicinu, Zavod za javno zdravstvo KZŽ).

1. ožujka za međunarodnu civilnu zaštitu ima dvostruku važnost. Toga je dana 1972. godine na snagu stupio Statut međunarodne organizacije za civilnu zaštitu, važan međunarodni dokument s područja humanitarnog prava. Sljedećeg dana, 2. ožujka 1972., počela je djelovati Međunarodna organizacija za civilnu zaštitu kao međuvladina organizacija.

Dobra organizacija

Civilna zaštita u svijetu oblik je organiziranja, pripremanja i sudjelovanja građana, pravnih osoba, državnih upravnih tijela i jedinice lokalne samouprave i uprave radi zaštite i spašavanja ljudi, dobara i okoliša. Važnost dobro organizirane civilne zaštite imali smo prilike vidjeti i u Domovinskom ratu, kada su pripadnici civilne zaštite svojim radom, trudom i naporom, doprinijeli smanjenju stradavanja stanovništva.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba