JAVNI POZIV KZŽ

Za programe udruga koje pružaju podršku ženama žrtvama nasilja ove godine osigurano 75.000 kuna

Objavljeno: 14.02.2016. Alen Brodar

Krapinsko-zagorska županija objavila je Javni poziv za prijavu trogodišnjih programa udruga koje pružaju podršku ženama žrtvama nasilja u obitelji na Zagorja. Udruge tako mogu prijaviti program koji doprinosi osnaživanju organizacija civilnog društva u pružanju usluga ženama žrtvama nasilja u zajednici. Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva za ovu godinu je 75.000 kuna, odnosno sveukupno 225.000 kuna za 36 mjeseci provedbe programa. Rok za podnošenje prijedloga programa počeo je u petak, a završava 14. ožujka 2016. godine. Prijedlozi se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na internetskim stranicama Krapinsko – zagorske županije (www.kzz.hr).

Prijave se u papirnatom i elektroničkom obliku šalju u zatvorenoj omotnici s naznakom “Prijava na Javni poziv – NE OTVARAJ” na adresu: Krapinsko – zagorska županija; Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade; Magistratska 1, 49000 Krapina.
Javni poziv i sve dodatne informacije mogu se pronaći na županijskoj internetskoj stranici: http://kzz.hr/javni-poziv-podrske-zenam-zrtvama-nasilja.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba