Predstavljena Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva

Objavljeno: 09.02.2016. Alen Brodar

U Centru za mlade i nezavisnu kulturu u Zaboku održana je 7. sjednica Savjeta za razvoj civilnog društva KZŽ predstavljena je Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, metodologiju izrade i donošenja, te iskustva u provedbi. Sjednici su nazočili i Sandra Pernar iz Ureda za udruge Vlade RH, Igor Roginek iz Savjeta za razvoj civilnog društva Vlade RH te zamjenica krapinsko – zagorskog župana, Jasna Petek.

Jedna od najvažnijih aktivnosti

Izrada te Strategije je jedna od najvažnijih aktivnosti Savjeta u ovoj godini, te je za to osnovana i radna skupina, a radi se o strateškom dokumentu koji izražava politiku Vlade RH u pogledu jačanja pravnog, financijskog i institucionalnog sustava potpore djelovanju organizacija civilnog društva, kao važnih čimbenika društveno – ekonomskog razvoja Hrvatske, ali i važnog sudionika oblikovanja i provedbe politika Europske unije.
Ovom je prilikom posebno naglašeno da se kod izrade županijske strategije mora voditi računa o tome da se aktivnosti realno planiraju, posebice s obzirom na raspoložive kapacitete, indikatori moraju biti mjerljivi i realni te da mora postojati kontinuirano praćenje provedbe.

Partnerski odnos

U raspravi je posebno istaknuta važnost uspostave partnerskog odnosa između jedinica lokalne samouprave i županija s organizacijama civilnog društva, stvaranje mogućnosti za uključivanje organizacija civilnog društva u kreiranje javnih politika i donošenje ključnih dokumenta kroz proces javnog savjetovanja i uspostave županijskih odnosno općinskih i gradskih savjeta za razvoj civilnog društva ili vijeća udruga. (ab)

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba