Krapinsko – zagorska županija

Dodjela izravnih potpora udrugama

Objavljeno: 09.02.2016. mladenmandic
Krapinsko – zagorska županija otvorila je mogućnost dodjele izravnih potpora udrugama. Takva dodjela moguća je samo u iznimnim slučajevima, koji su definirani Uredbom o financiranju udruga i županijskim Pravilnikom o financiranju programa i projekata. Izravne potpore, mogu se dodijeliti bez objavljivanja javnog natječaja ili javnog poziva samo za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu.
U tom slučaju, novac se dodjeljuju prema mišljenju nadležnog povjerenstva i u najvišem iznosu do 5000 kuna. Ukupan iznos tako dodijeljenog novca može iznositi najviše pet posto svih sredstava planiranih u proračunu za financiranje svih programa i projekata udruga. Za izravne potpore udruge mogu podnijeti zahtjeve na propisnim obrascima, koji se mogu preuzeti na županijskim web stranicama, gdje je opisan i postupak dodjele izravne potpore.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba