TRAKAVICA OKO ZABOČKE SPORTSKE DVORANE

Već dva puta produživani rokovi za dovršetak gradnje – novi rok je 1. lipnja 

Objavljeno: 12.01.2016. mladenmandic
Grad Zabok i tvrtka DIV d.o.o.iz Samobora, vlasnika Tomislava Debeljaka, sklopili su još 25. srpnja 2013.godine Ugovor o javnim radovima kojim je izvođač radova samoborski DIV preuzeo obvezu izvođenja radova izgradnje sportske dvorane uz zabočku Gimnaziju po principu „ključ u ruke“. Gradnja dvorane s kompletnim opremanjem trebala je završiti do 2. travnja 2015. godine. No, uz opravdanje kako je godina bila izuzetno kišna te da je gospodarska situacija bila vrlo loša, DIV je zatražio rok za produljenjem radova. Produljenje je odobreno trećim aneksom Ugovora o javnim radovima po kojem se izvođaču radova daje novi rok za završetak radova i to do 31. prosinca 2015. godine za završetak svih građevinskih radova te vanjskog i hortikulturalnog uređenja, a do 1. veljače ove godine i kompletnog opremanja dvorane.
Aktivacija garancije
Međutim, prema mišljenju i stručnoj procjeni nadzornog inženjera, utvrđeno je kako DIV neće uspjeti izvršiti prvi ugovoreni rok izgradnje do 31. prosinca te da Grad, sukladno Ugovoru, ima pravo na jednostrano raskidanje Ugovora te na aktivaciju bankarske garancije kao mehanizma naplate ugovorne kazne. Kako garancija iznosi deset posto od ukupno ugovorenog iznosa izgradnje koja iznosi 29.823.758,95 kuna, to znači da bi Grad dobio nešto manje od tri milijuna kuna. No Grad je, uz suglasnost Gradskog vijeća, odlučio da neće jednostrano raskinuti ovaj Ugovor o javnim radovima jer im je cilj, zaključili su, da se radovi obave što prije.
Pročelnik zabočkog Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i javne potrebe Danijel Tuđa rekao nam je kako s tvrtkom DIV nisu htjeli raskinuti ugovor jer bi jednostrano raskidanje ugovora i raspisivanje novog natječaja, znatno produžilo rokove, a i financijski bi vjerojatno lošije prošli jer teško da bi na kraju 29,8 milijuna kuna za dvoranu bilo dovoljno.
Sada na 55 posto
– Krajem studenog 51 posto ugovorenih radova bilo je gotovo, a sada je taj postotak vjerojatno već oko 55 posto. Radovi su kasnili dijelom i zbog toga što nismo željeli pristati da se ugrađuju neki zamjenski materijali što ih je izvođač predlagao, već isključivo oni koji su predviđeni projektom. Sada izvođač ima definirane materijala i mislim da bi do 1. lipnja svi radovi, uključujući i opremanje dvorane, trebali završiti, kako bi tijekom ljeta uspjeli napraviti sve tehničke preglede i dobiti sve potrebne dozvole i na početku nove školske godine u rujnu dvoranu i otvoriti. Evo, i danas sam bio na gradilištu i unatoč zimi, 14 radnika je radilo – rekao nam je pročelnik Danijel Tuđa.

Zabočki HDZ: Grad bi ubuduće trebao preciznije birati izvođače
Martina Rubil Skitanić iz HDZ-a kaže kako je Klub zastupnika HDZ-a grada Zaboka podržao ovaj prijedlog, no uz dodatno obrazloženje. – Mišljenja smo da prekidanje Ugovora u ovom trenutku nije najbolje rješenje. Dvorana je pred samim zatvaranjem, no potrebno je „pojačati“ broj radnika na gradilištu kako bi se radovi ubrzali. Svaka intervencija u smislu raskida Ugovora bi produljila i ovako premašeni rok za izgradnju. Evidentno je da izvođač radova, poduzeće DIV, nije logistički dorastao ovakvom poslu i da bi Grad ubuduće trebao preciznije birati izvođače – rekla nam je u ime HDZ-a Martina Rubil Skitanić.

Najveća dvorana u Zagorju imat će 3800 kvadrata i moći će primiti 1100 posjetitelja
Sportska dvorana u Zaboku bit će najveća u Zagorju – trovalentna s bruto površinom od 3800 četvornih metara od čega se 2800 kvadrata odnosi na prizemlje. U sklopu dvorane sa svlačionicama i sanitarnim čvorom koja će se zbog potreba održavanja tjelesnog odgoja moći pregraditi na tri dijela, bit će i dvije manje dvorane – streljana i dvorana za korektivnu gimnastiku te kafić s galerijom. Čvrste tribine imat će 550 sjedećih mjesta, a još toliko mjesta osigurat će se teleskopskim pomičnim tribinama, pa će ukupno moći primiti oko 1100 posjetitelja. Dvorana je građena na polovici zemljišta, a druga polovica predviđena je za gradnju olimpijskog bazena. No, taj projekt će ipak morati pričekati neka bolja vremena.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba