MARIJA BISTRICA

Rok za završetak radova na ambulanti pomaknut za proljeće 2016. godine

Objavljeno: 30.12.2015. Alen Brodar

Članovi Upravnog vijeća Doma zdravlja Krapinsko – zagorske županije u utorak su obišli bistričku ambulantu, nakon čega su na 16. sjednici Vijeća donijeli odluku da se rok za dovršetak radova na ambulanti, zbog loših vremenskih uvjeta, produlji do nastupanja povoljnih uvjeta.

Radovi počeli 24. rujna

Naime, ugovor o obnovi ambulante u Mariji Bistrici potpisan je 1. rujna u Krapini, a radovi su počeli uvođenjem izvođača M.I. Hršak u posao 24. rujna 2015. godine. Većina radova vrijednih više od dva milijuna kuna na ambulanti izgrađenoj 1983. godine je završena – promijenjeno je krovište, preostala stara stolarija zamijenjena je novom PVC stolarijom, saniran je gromobran, a završen je i prvi dio radova na promjeni toplinske ovojnice.
Budući da je tijekom izvođenja radova nastupilo nekoliko kišnih dana, a i sami su radovi bili organizirani tako da ne remete minimalne uvjete za funkcioniranje ambulanti Doma zdravlja, nastupanjem hladnijeg vremena moralo se odgoditi nanošenje završnog sloja fasade.

Rok 15. travnja 2016.

Završni radovi će se tako, bez povećanja ugovorene cijene, dovršiti nastupanjem povoljnih vremenskih uvjeta, koji se očekuju u ožujku ili travnju 2016. godine. Upravno vijeće je na preporuku izvođača i nadzornog inženjera za rok završetka radova odredilo 15. travnja 2016. godine.
Ravnateljica DZ-a KZŽ Nada Dogan naglasila je da će obnovljena ambulanta biti značajno jeftinija za održavanje i napomenula da će se u sklopu projekta promijeniti i rasvjetna tijela u zgradi ambulante, a očekuje se i uređenje prostora ljekarne.


Usvojen financijski plan Doma zdravlja KZŽ za 2016. godinu

Upravno vijeće Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije na svojoj je 16. sjednici usvojilo i II. izmjene Financijskog plana i Plana nabave DZ-a KZŽ za 2015. godinu, Financijski plan za 2016. s procjenom do 2018. godine, Plan nabave za 2016., Plan decentraliziranih sredstava za 2016. godinu, Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u DZ-u KZŽ, Pravilnik o plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima radnika DZ-a KZŽ te odluku o zapošljavanju na određeno dvije patronažne i jedne medicinske sestre.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba