Krapinski proračun za 2016.

Godina mostova – kod Lidla i Kotke će se graditi, a Wohlov most i onaj kod Sv. Ivana će se sanirati

Objavljeno: 30.12.2015. Alen Brodar

Gradsko vijeće Krapine jednoglasno je izglasalo proračun za 2016. godinu, koji iznosi 39,9 milijuna kuna, od čega se iznos od 34,6 milijuna odnosi na prihode i primitke Grada Krapine, a iznos od gotovo 5,3 milijuna kuna na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika. To su Javna vatrogasna postrojba Grada Krapine, Dječji vrtić „Gustav Krklec“, Osnovna škola „Ljudevit Gaj“, Osnovna škola „Augusta Cesarca“, Pučko otvoreno učilište i Gradska knjižnica.

Našli se “na pola puta”

– Izuzetno sam zadovoljan što je gradski proračun za 2016. godinu donesen jednoglasno. Svi smo imali neke zahtjeve, prijedloge i ideje, a morali smo se naći “na pola puta”, pokušalo se iz svega izvući ono najbitnije. Možemo polemizirati da li je nešto trebalo više ili manje, prije ili kasnije, ali svakako je sve potrebno i sve će doći na red, rekao je gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović (HDZ), na kojeg se nadovezao i predsjednik Gradskog vijeća Željko Pavić (SDP), rekavši da su rasprave o proračunu dugo trajale te su razmotreni svi prijedlozi.
– Nažalost, imali smo premalo novca na raspolaganju za velike projekte, međutim ne može se sve, a i s ovim što imamo, smatram da se može dosta napraviti ako se pametno rasporedi, a vjerujem da je to i učinjeno, zaključio je Pavić.
Što se tiče projekata, 2016. godina će u Krapini biti u znaku mostova. Tako će se graditi most kod Lidla, za koji su planirani rashodi od dva milijuna kuna, za što će sam trgovački lanac dati 1,6 milijuna kuna, te pješački most kod Kotke. Grad je za to predvidio 500.000 kuna, a amandmanom je ta stavka smanjena za 100.000 kuna, koje će se upotrijebiti za sanaciju Wohlovog mosta, kod tzv. Separacije. U planu je i nastavak radova na infrastrukturi u središtu grada, samim time i uređenje Trga Ljudevita Gaja, u sklopu kojeg će se sanirati i most kod Sv. Ivana.

Reciklažno dvorište

Jedan od većih projekata je i izgradnja reciklažnog dvorišta. Tu su rashodi planirani u iznosu od 3.030.000 kuna, a financiranje se planira sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 1.740.000 kuna, dok preostali iznos od 1.290.000 kuna osiguravaju okolne općine (Đurmanec, Radoboj, Jesenje i Petrovsko) – 628.000 kuna u omjerima utvrđenim Sporazumom, te Grad Krapina u iznosu od 662.000 kuna.
– Radit će se dosta i po vanjskim mjesnim odborima, prvenstveno na asfaltiranju, a tu je dakako osiguran novac i za kulturni život i manifestacije te rad gradskih udruga i sportskih klubova, zaključio je gradonačelnik Gregurović.


Hoće li se konačno izmjestiti željezničko – cestovni prijelaz Dolac? Grad je novac osigurao, red je na HŽ-u

U proračunu za 2016. godinu predviđeno je i izmještanje željezničko – cestovnog prijelaza Dolac, za što je predviđeno 400.000 kuna.
– Nakon niza godina napokon smo ove godine uspjeli riješiti kompletno sve suglasnosti na projektnu dokumentaciju, kao i imovinsko – pravne odnose te je Grad osigurao sredstva za cestu. Međutim, uvjet Hrvatskih željeznica je da se izmještanje prijelaza ne može raditi bez željezničke signalizacije, pa se svakako nadam da će HŽ imati sluha i da će tu signalizaciju uvrstiti u svoj program za 2016. godinu, kako bi napokon i taj dio mogao biti završen, rekao je gradonačelnik Gregurović.
Projekt, dakle, uključuje novi željezničko – cestovni prijelaz na pruzi Krapina – Đurmanec kod Hušnjakovog i odvojak za naselje Dolac. Realizacijom projekta zatvorit će se postojeći prijelaz, a time i promet kroz arheološki i muzejski kompleks te će se omogućiti adekvatniji pristup naselju Dolac, ali i za turiste i posjetitelje Nalazišta i Muzeja krapinskog pračovjeka.

Najnovije po kategorijama

Objavljeno u isto vrijeme

Pročitajte više s našeg weba