Impressum  | Oglašavanje
Prijava |  Registracija

Aktualno

Kontakt

Zagorje International d.o.o.
Kardinala Stepinca 2
49000 Krapina
MB: 04340701
OIB: 41644317854
MBS: 080955295
Žiroračun: ZABA HR0223600001102464892
Iznos temeljnog kapitala: 20.000,00kn uplaćen u cijelosti
Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu
Direktor: Goran Kunštek