U utorak je proveden tehnički pregled nakon završenih građevinskih radova na reciklažnom dvorištu u Krapinskim Toplicama. Objekt će biti pušten u rad do kraja veljače, a tijekom siječnja i veljače će Općina Krapinske Toplice provesti seriju aktivnosti, s ciljem upoznavanja stanovnika općine s novim objektom. Podsjećamo, Općina Krapinske Toplice, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisali su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt koji se financira iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. “Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Krapinskim Toplicama”.

Dječji vrtić

Reciklažno dvorište u Krapinskim Toplicama građevina je namijenjena za prihvat odvojeno sakupljenih sastavnica otpada iz kućanstava te za trgovanje otpadom, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) i Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17). Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta sastojalo se od pripremnih radova, zemljanih radova, izgradnje prometno – manipulativnih površina, radova na sustavu odvodnje oborinskih voda, radova na sustavu odvodnje sanitarnih voda, radova na sustavu vodoopskrbe i elektroopskrbe reciklažnog dvorišta, radova na ostalim pripadnim objektima te radova nabave i ugradnje propisane opreme reciklažnog dvorišta.
Tema recikliranja predstavljena je dva dana nakon provedenog tehničkog pregleda najmlađim stanovnicima općine u Dječjem vrtiću Maslačak, a edukacijske radionice bit će provedene u osnovnoj i područnim školama te po svim mjesnim odborima prema rasporedu koji je objavljen na stranicama www.krapinske-toplice.hr i www.reciklaznodvoriste.eu. Cilj je radionica što detaljnije upoznati stanovništvo s režimom rada reciklažnog dvorišta, koje je samo jedna od komponenti ukupnog Plana gospodarenja otpadom na području općine Krapinske Toplice.

“Nina reciklira”

Vizualno opremanje i edukacijske materijale reciklažnog dvorišta osmislio je Nikola Sinković, u suradnji s Martom Sinković i Martinom Rajačić, a voditeljica radionica je Marina Kanceljak Buhin. Svi materijali izrađeni su od recikliranog papira, a najmlađe stanovnike općine Krapinske Toplice posebno je oduševila slikovnica “Nina reciklira“.
U svrhu daljnjeg unaprjeđenja sustava gospodarenja otpadom, Općina Krapinske Toplice ostvarila je pravo na sufinanciranje nabavke spremnika te u partnerstvu s Gradom Pregrada ostvarila i pravo na sufinanciranje informativno – izobraznih aktivnosti o cjelokupnom sustavu održivog gospodarenja otpadom, koje će biti provedene tijekom proljeća.