Dvanaest nezaposlenih osoba uspješno je završilo prekvalifikaciju za vozače motornih vozila, koju je organizirao i financirao Hrvatski zavod za zapošljavanje. Dodijeljena su im uvjerenja o prekvalifikaciji u učilištu “Piramida znanja”, objavio je HZZ Područni ured Krapina. Polaznici će nastaviti s osposobljavanjem za C i D kategoriju, budući da je za ta zanimanja iskazana povećana potreba na tržištu rada. Riječ je o jednoj od mjera aktivne politike zapošljavanje za ovu godinu, u sklopu koje Hrvatski zavod za zapošljavanje financira u cijelosti trošak obrazovanja nezaposlenih osoba u obrazovnoj ustanovi, a polaznicima isplaćuje novčanu pomoć za vrijeme obrazovanja i troškove prijevoza. (ib)